Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 05-04-2018

Værd at vide om skat 

Oprettet: 10-04-2017

Landbrug og swap – er din skat også ubehagelig?

Har du indgået en swap, har det sikkert været for at låse dine renteudgifter fast af hensyn til budgetsikkerheden eller for at opnå en lavere rente ved at swappe til f.eks. schweizerfranc

I begge tilfælde har swapaftalerne givet store økonomiske tab. Men hvad med skatten? Har den også været ubehagelig?   


Skatten for personer ved swap 

Selskaber kan trække et tab fra i skatten i forbindelse med swap, men for personer kan skatten være med til at forstærke ubehaget ved swappen. Det skyldes, at der skal være det, man kalder erhvervsmæssig tilknytning, for at en person kan fratrække et tab direkte. Ellers er tab kildeartsbegrænsede. Dvs. at de kun kan trækkes fra i gevinster ved finansielle kontrakter. Og sådanne gevinster har landmænd desværre ikke haft mange af. 

Om swapaftalerne har erhvervsmæssig tilknytning har også betydning for, om swappen kan være i virksomhedsordningen.

Nu skulle man tro, at det nemt kunne konstateres, om der er erhvervsmæssig tilknytning. For man har jo – synes man selv – kun lavet en swap af erhvervsmæssige årsager. Ikke for at spekulere.

Problemer med skatten

Men det har desværre vist sig, at flere er kommet i skattemæssige problemer, idet deres swapaftaler i skattemæssig forstand ikke blev anset for at være erhvervsmæssige. Enten fordi swappen på et tidspunkt blev for stor, idet man fik indfriet noget gæld. Eller fordi swapaftalen var lavet i danske kroner, mens gælden var i euro. For praksis har krævet, at swappens størrelse ikke må overstige gælden, at valutaen på den underliggende gæld og swappens indtægtsben skal være ens, samt at gælden skal løbe længere end swappen. Herudover er der usikkerhed om den erhvervsmæssige tilknytning, når der er forskel på den renteskala, der er på gælden og på referencerenten i swappen. For der lægges vægt på en samlet vurdering af disse forhold.

Pas på hvis du omlægger lån 

Rigtig mange lægger lån om i disse år. Du bør, hvis du har en swap – og lægger dine lån om – være meget opmærksom på, at der stadig er en sammenhæng mellem swappens hovedstol, valutaen, løbetid og renteskala. Så skatten ikke bliver ubehagelig. Få altid hjælp af en kyndig rådgiver, hvis du gør dig tanker om at lægge lån om, eller bliver opfordret til det af banken.

Hvad er en swap-aftale?
Swap: En aftale om, at bytte pengestrømme: Man betaler en bestemt %-sats af et aftalt beløb til banken og modtager en anden %-sats af et andet aftalt beløb.

Fastrenteswap: En aftale om at betale en fast rente mod at modtage en variabel rente (eller omvendt).

Valutaswap: En aftale om at betale en variabel rente i f.eks. schweizerfranc mod at modtage en variabel rente i danske kroner (eller omvendt). Hvis valutakursen ændres, skal forskellen betales af den ene part.

Sidst bekræftet: 10-04-2017 Oprettet: 10-04-2017 Revideret: 10-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Den skattemæssige behandling af tilskud, herunder tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet
Når man ansøger om og modtager støtte, er det vigtigt at være opmærksom på de skattemæssige forhold.
20.06.18
SKATM-2018-00-11. Jobfradrag og nedsat bundskat
Der er indført et jobfradrag, der giver en skattenedsættelse på op til 640 kr., og bundskatten er nedsat med 0,02 %.
08.06.18
SKATM-2018-00-10. Højere fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed
Fradragene for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed hæves gradvist fra de nuværende 100 pct. til 110 pct.
08.06.18
SKATM-2018-18-07. Bitcoins og Ether samt marginhandler med disse
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Ether var spekulation. Marginhandler var finansielle kontrakter og indberetni...
08.06.18
SKATM-2018-13-26. Afgørelse af, hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende efter LL § 4
LL § 4 definerer, at man som deltager i et K/S ikke nødvendigvis er selvstændig erhvervsdrivende. Der er nu kommet en afgør...
08.06.18