Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 13-03-2017

Nye regler på vej om modregning af underskud fra visse K/S- og P/S-projekter

Inden jul fremsatte regeringen et lovforslag, der går ud på at begrænse adgangen til at modregne underskud fra visse vindmølle- og solcelleprojekter mv. i anden indkomst for fysiske personer. Her beskrives de nye regler i hovedtræk.

Sådan er reglerne nu

Hvis du deltager i et projekt som f.eks. vindmølledrift i Tyskland, der drives som kommanditselskab eller partnerselskab, kan du efter de gældende regler modregne underskud fra vindmølleprojektet i øvrig indkomst.  

Det betyder, at hvis du har virksomhed i Danmark, som giver overskud eller lønindkomst i Danmark, og hvis resultatet fra vindmølleprojektet er negativt, vil underskuddet blive fratrukket den øvrige virksomhedsindkomst og/eller i lønindkomsten, når skatten bliver beregnet. Dermed spares der skat i Danmark, og mange har da også deltaget i den type projekter netop for at opnå en skattebesparelse og en fremrykket likviditetsmæssig fordel. 

Sådan bliver reglerne

Fra og med 14. december 2016 bliver det anderledes, hvis regeringen kan opnå flertal for sit lovforslag. Der sker som udgangspunkt ikke noget med de projekter, du har ejet i en periode frem til og med 13. december 2016.  

For projekter du bliver deltager i, der drives som kommanditselskab eller partnerselskab, og som starter op den 14. december 2016 eller senere, bliver reglerne strammet.  

Reglerne om underskudsbegrænsning er ens, uanset om du benytter virksomhedsordningen eller ikke. Hvis du benytter virksomhedsordningen, er reglerne beskrevet i virksomhedsskatteloven. Benytter du ikke virksomhedsordningen, findes reglerne i personskatteloven. 

For de nye projekter vil du fremover kun kunne modregne underskud i overskud fra samme projekt. Du kan altså ikke modregne et underskud i din løn eller din øvrige virksomhedsindkomst mv. Underskuddet kan fremføres ubegrænset. Hvis du sælger dine andele, inden du har udnyttet underskuddet, bortfalder det dog. 

Spørg, før du handler

I skrivende stund er der kun tale om et lovforslag. Der er mange uafklarede forhold, der endnu ikke er på plads, og der kan ske ændringer i de foreslåede regler. Hvis du går med overvejelser om at investere i et K/S, bør du rådføre dig med din lokale skattekonsulent, inden du skriver under. 

Ingen ændringer for I/S-projekter

Hvis du efter den 14. december 2016 bliver deltager i et projekt, hvor der er personlig hæftelse for hele gælden i projektet hos alle deltagerne som f.eks. i et interessentskab, sker der ingen stramning af reglerne. 

I den situation kan du modregne underskuddet i anden indkomst uden begrænsning, uanset om du benytter virksomhedsordningen eller ikke.

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 13-03-2017 Revideret: 13-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Lone Hauge

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-11-08. Ubeboet stuehus i relation til VSO og sikkerhedsstillelse
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordni...
31.07.17
SKATM-2017-11-07
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 20...
23.06.17
SKATM-2017-11-03. Kildeartsbegrænsning af underskud vedrørende visse anpartsprojekter
Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. ...
16.03.17
SKATM-2017-11-02. Anvendelse af virksomhedsordningen godkendt
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdel...
20.02.17
SKATM-2017-04-02 Straksfradrag ikke godkendt ved anlæg af tilkørselsvej og køreflader
Landsskatteretten anerkendte, at de køreflader, der er i landbruget efter praksis er bygningsbestanddele, som berettiger ti...
08.02.17