Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 09-04-2018

Hvad kan du give dine børn i gave?

Gaver fra forældre til børn kan gives uden skat eller gaveafgift, hvis beløbet holder sig inden for et vist grænsebeløb. Beløbet reguleres årligt og udgør 64.300 kr. i 2018.

Der er dog nogle mindre detaljer, som du skal være opmærksom på, hvis du går med tanker om at give dine børn en lidt større gave.

Lejlighedsgaver er altid skatte- og afgiftsfrie
Ved siden af det gaveafgiftsfrie beløb kan du give såkaldte ”lejlighedsgaver”. Lejlighedsgaver er gaver af begrænset værdi, der gives til lejligheder som jul, fødselsdage og mærkedage (f.eks. konfirmation og bryllupper). Gaverne skal have et naturligt niveau for denne type af gaver, og dine formueforhold kan indgå i vurderingen af, hvad der er naturligt. 
 

Er gaven udover grænsen for lejlighedsgaver, er der almindelig gaveafgiftspligt. Sædvanlige jule- og fødselsdagsgaver mv. er således helt skatte- og afgiftsfrie, mens større gaver indgår i beløbsgrænsen for gaveafgift.

Begge forældre har hvert sit grænsebeløb
Det afgiftsfrie beløb opgøres i forholdet mellem den enkelte gavegiver og gavemodtager. Det betyder, at begge forældre hver kan give gaver afgiftsfrit inden for den afgiftsfrie grænse. Et forældrepar kan dermed give hver af sine børn 128.600 kr. Det er dog vigtigt, at pengene kommer fra hver af forældrene. Har I en fælles konto, kan midlerne komme derfra, ellers skal de komme fra hver jeres konto. Ved tingsgaver er det ejeren af gaven, som er giver af gaven.

Grænsen for gaver uden afgift opgøres årligt
Det afgiftsfrie beløb, som du kan give dine børn i gave, opgøres årligt. I beløbet medregnes såvel kontantgaver som tingsgaver. Tingsgaver medregnes til handelsværdien. Kommer den samlede værdi af gaverne over beløbsgrænsen, beregnes en afgift med 15 % af det beløb, som er over grænsebeløbet.

En gave anses for at være givet, når løftet om at give gaven er kommet frem til gavemodtageren – undtagen hvis gaveløftet er betinget. Så er gaven først givet, når betingelsen er opfyldt. Vi anbefaler derfor altid, at gaveløftet opfyldes umiddelbart efter, det er givet for at undgå usikkerhed om, i hvilket år en gave er givet.

  Søg rådgivning
Ønsker du at give en større gave, som kan medføre afgift, kan det være en god ide at søge rådgivning. Ved større gaver kan der også være behov for rådgivning om formueforhold som særeje og dine muligheder for at give gaver.

 

Sidst bekræftet: 09-04-2018 Oprettet: 09-04-2018 Revideret: 09-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
18.01.19
SKATM-2019-25-01. Rateopsparing. Amortisationsrenten for 2019
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
11.01.19
SKATM-2018-28-06. Skat af konkursindkomst, hvis konkursboet bliver solvent
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefrihe...
02.01.19
SKATM-2018-29-03. Dødsbos skattepligt. Frivillig forskudsskat indgår i boopgørelsen
Frivilligt indbetalte forskudsskatter foretaget af afdøde inden dødsfaldet skal medregnes som et aktiv i boopgørelsen og in...
14.12.18
Opblødning af skatteregler ved generationsskifte
Artiklen sammenfatter konsekvenserne af den nedsatte gaveafgift i tre forskellige cases.
26.11.18