Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 05-11-2018

Moms, elafgift og afregning for små solcelleanlæg

Er du forvirret over alle de nye regler og praksisændringer for små solcelleanlæg? Så er du ikke den eneste

Flere lov- og praksisændringer indenfor både moms og elafgift samt ændringer i afregningsmodeller har betydet, at det er blevet dyrere og uforholdsmæssigt kompliceret at have små solcelleanlæg.   

Nettoafregning af små solcelleanlæg – årsbaseret, timebaseret eller begge dele?

Ejer du et solcelleanlæg med effekt på højst 6 kW, som blev nettilsluttet senest ved udgangen af 2013, så blev du sandsynligvis omfattet af den gunstige årsbaserede nettoafregning. Det har dog vist sig at være en sandhed med modifikationer.

Ejer du et lille anlæg, der er nettilsluttet i perioden 20. november-31.december 2013, og laver anlægget også strøm til erhverv, har du sikkert indenfor det sidste år modtaget et brev fra Energinet, hvor det fremgik, at du ikke opfyldte betingelserne for den årsbaserede nettoafregning. Der kunne vælges tre alternativer, f.eks. skift til timebaseret afregning eller at få installeret en ekstra forbrugsmåler.

Derudover er elhandelsvirksomhederne pt. i færd med at kontakte alle kunder med solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning. Det skyldes, at alle små anlæg på årsbaseret nettoafregning i fremtiden skal overgå til flexafregning, hvilket vil medføre timeafregning af elprisen. De øvrige elementer på afregningen, f.eks. elafgift og PSO, vil stadig blive årsafregnet. Det skønnes, at ændringen medfører en merudgift på 200-500 kr. årligt for berørte anlægsejere.

Moms og små solcelleanlæg
Mange små solcelleanlæg på årsbaseret nettoafregning er også momsregistreret for produktionen. Det medførte en adgang til at fratrække moms ved anskaffelsen, men også en pligt til at betale moms af den produktion, der blev anvendt privat.

Ny praksis på området betyder imidlertid flere ændringer på området. For det første viser det sig, at også anlæg med mindre produktion end forbrug også burde kunne have momsregistreret sig. Det har Skattestyrelsen ellers hidtil nægtet.

Derudover vil momsberegningen for den produktion, der anvendes privat, måske blive endnu mere besværlig. Hidtil har anlægsejere, der har fratrukket fuld moms ved anskaffelsen beregnet en såkaldt udtagningsmoms af det private forbrug. Skattestyrelsen varsler nu en ændring af beregningen af udtagningsmoms, ligesom solcelleejerne måske også skal til at forholde sig til beregning og betaling af en såkaldt ”byttemoms”.

Skattestyrelsen har haft sendt et såkaldt styresignal i høring, hvor de gennemgår den nye praksis. Det er endnu ikke offentliggjort, men det må forventes at ske snart. Det vil sandsynligvis bl.a. indeholde en adgang til at få genoptaget momsen for anlæg med mindre produktion end forbrug. Det er dog tvivlsomt, om det vil kunne betale sig.

Det mener SEGES
Grundlæggende mener vi, at det er principielt forkert at ændre på afregningsmetoder og -betingelser flere år, efter anlæggene blev sat i drift, hvilket vi også løbende har gjort Energinet opmærksomme på.

Derudover mener vi, at momsberegningen skal være til at administrere i praksis. Der er for det første tale om små beløb, og det er at overkomplicere tingene, hvis solcelleejere skal forholde sig til begreber som udtagningsmoms og byttemoms.

Vi har løbende været i dialog med Skattestyrelsen om det nye styresignal og bl.a. bedt om, at der indføres simple standardmodeller til beregning af momsen.

Sidst bekræftet: 05-11-2018 Oprettet: 05-11-2018 Revideret: 05-11-2018

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-30-07. Varebiler, der bruges til firmakørsel, skal være registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019
Ændringer i bl.a. godskørselsloven betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen s...
15.03.19
Ny praksis kan betyde moms-kroner i lommen til solcelleejere
Skattestyrelsen har ændret praksis for momsbehandling af solcelleanlæg og husstandsmøller. Det betyder, at der kan være pen...
11.03.19
SKATM-2019-30-06. Affaldsvarme – afgiftsfritagelse – brændværdi – afbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning
Skatterådet bekræfter, at brændværdien ved afbrænding af fiberfraktioner fra separeret husdyrgødning, som er fritaget for a...
22.02.19
SKATM-2019-30-05. Styresignal – moms solceller og husstandsmøller –praksisændringer vedr. bl.a. momsregistrering og udtagningsmoms – ekstraordinær genoptagelse – flexafregning
Styresignalet ændrer praksis omkring momsbehandling af VE-anlæg, bl.a. momsregistrering, udtagningsmoms og såkaldt ”byttemo...
15.02.19
SKATM-2019-30-04. Holdingselskaber – momsfradrag – køb af selskaber – indgriben i datterselskaber
Styresignalet ændrer praksis omkring momsfradrag i holdingselskaber ved køb og besiddelse af aktier m.v. i datterselskaber....
15.02.19