Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 08-01-2018

Når den skattefrie godtgørelse bliver skattepligtig

En mængde afgørelser fra 2017 vidner om, at ellers skattefrie godtgørelser nogle gange bliver til skattepligtige godtgørelser, når SKAT har foretaget sin gennemgang. Konsekvensen af fejl er, at hele den udbetalte godtgørelse bliver skattepligtig.

Gennemgående for sagerne er, at der ofte ikke er styr på reglerne og/eller kontrollen for den skattefrie godtgørelse. Men det kan i høj grad betale sig at være opmærksom på, at godtgørelsen registreres korrekt, og at kontrollen er effektiv.

Hvornår er man på rejse?
En hyppig fejl er, at der ikke er udbetalt løn til den person, som har fået en godtgørelse, eller at der ikke er sket kontrol af, om betingelserne for udbetaling af den skattefrie godtgørelse er opfyldt. Sidstnævnte fejl ses typisk i sager, hvor der er uoverensstemmelse mellem, hvornår SKAT anser en person for at være ”på rejse”, og hvornår personen selv har angivet at have været på rejse.

Der er eksempelvis flere sager, hvor chauffører har overnattet i lastbilen i en, som SKAT vurderer det, rimelig afstand af deres hjem, så de ifølge SKAT lige så godt kunne være taget hjem for at sove og derfor ikke kan anses for at have været på rejse.

Skal der tælles dage eller timer?
Den manglende kontrol kommer også til udtryk i mange sager, hvor der er udbetalt godtgørelse for flere dage, end der er dokumentation for. Nogle gange skyldes denne fejl, at virksomheden har udbetalt for hele dage, dvs. ”rundet op”, i stedet for at tælle timer.

Andre krav til godtgørelsen
Desuden ses der en del sager, hvor kørselsrapporterne ikke lever op til kravene, eller hvor godtgørelsen skyldes en aftalt nedgang i den skattepligtige løn.

Krav til bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer skal ikke være lønnede for at få udbetalt en godtgørelse. Men godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer kan kun ske skattefrit, når bestyrelsesmedlemmerne udfører traditionelle bestyrelsesopgaver. Det er eksempelvis ikke tilfældet, hvis bestyrelsesmedlemmerne foretager salgsopgaver for selskabet.

FAKTABOKS
Betingelser for rejse- og befordringsgodtgørelse

Skal en skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse vedblive at være skattefri, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Der skal være udbetalt løn fra virksomheden til personen
 2. Arbejdsgiveren skal føre kontrol med, om betingelserne er opfyldt, herunder antallet af erhvervsmæssige rejsedage
 3. Bogføringsbilag for den erhvervsmæssige rejse skal indeholde:
  • Modtagerens navn, adresse og cpr-nummer
  • Rejsens/kørslens erhvervsmæssige formål
  • Rejsens/kørslens start- og sluttidspunkt samt dato
  • Rejsens mål med eventuelle delmål
  • Angivelse af antal kørte kilometer (ved befordringsgodtgørelse)
  • De anvendte satser
  • Beregning af rejse-/befordringsgodtgørelsen
 4. Godtgørelsen må ikke ydes som kompensation for en lønnedgang eller indgå som modregning i en på forhånd aftalt bruttoløn.

 

Sidst bekræftet: 08-01-2018 Oprettet: 08-01-2018 Revideret: 08-01-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Jannie Gade

Af samme forfatter

SKATM-2018-00-01. Moms- og skattetjek for virksomheder
Virksomhederne har nu mulighed for at gøre brug af et nyt moms- og skattetjek. Tjekket består i revisors eller anden skatte...
04.01.18
Ejerskifte 2020
Få et overblik over, hvad projekt Ejerskifte 2020 har opsamlet af viden og udviklet af værktøjer, som du kan anvende i forb...
22.12.17
SKATM-2017-30-31. Momspligt ved salg af byggeret
Salg af byggeret var momsfritaget, da byggeretten skulle ses i sammenhæng med den faste ejendom, som den vedrører.
19.12.17
SKATM-2017-30-30. Momsfri virksomhedsoverdragelse – udlejningsejendomme
Overdragelse af en enkelt fast ejendom, som blev anvendt til momsfritaget udlejning, kunne anses som en momsfri virksomheds...
19.12.17
SKATM-2017-30-29. Momsfrit salg af fast ejendom
En ældre bebygget ejendom kunne sælges momsfritaget, da der efter en konkret vurdering af omstændighederne ved leveringstid...
19.12.17