Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 07-05-2018

Nye regler for vurdering af landbrugsejendomme

En ny ejendomsvurderingslov trådte i kraft den 1. januar 2018. Loven skal skabe et nyt og forbedret vurderingssystem af ejendomme i Danmark og handler ikke kun om boliger og sommerhuse, men også landbrugs- og skovejendomme og andre erhvervsejendomme.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-05-2018 Oprettet: 07-05-2018 Revideret: 07-05-2018

Forfatter

Jura og Skat
Chefkonsulent

Søren Hjorth

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-26-07. Mindre ejendomme – erhvervsmæssig virksomhed eller ikke?
Landsskatteretten anser ejendom 1 for erhvervsmæssigt drevet trods beskeden indtægt. Ejendom 2 anses ikke for erhvervsmæssi...
29.06.18
Husk selvangivelsen og restskatten senest 1. juli!
Husk, at du skal selvangive, hvor meget du har fået i over- eller underskud i din virksomhed i 2017 senest 1. juli, og over...
18.06.18
SKATM-2017-01-01. Ny vurderingslov
Folketinget vedtog den 2. juni 2017 en ny vurderingslov. I denne SKATM beskrives overordnet de nye vurderingsregler med sær...
02.08.17
Skattemæssige konsekvenser ved deltagelse i vådområdeprojekter
Lodsejere, der deltager i et vådområdeprojekt, bør altid søge rådgivning vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deltag...
03.04.17
SKATM-2016-01-02. Ejendomsvurdering. Genoptagelse af fejl i ejendomsvurderingen hvis fejlen skyldes SKATs egne fejlregistreringer
Det fremgår af SKATs styresignal, at en ejendomsvurdering kan genoptages, hvis vurderingen er foretaget på et fejlagtigt gr...
31.05.16