Feedback Form

Værd at vide om skat 

Oprettet: 25-03-2019

Bruger du varebilen til firmakørsel, så husk at registrere den senest 1. juli

Nye regler betyder, at varebiler, der bruges til firmakørsel, skal registreres hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019. For at undgå bøder, er det vigtigt, at virksomheden selv er opmærksom på de nye regler

Registrering af varebiler
Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, registreres hos Motorstyrelsen. Kravet gælder varebiler med en tilladt totalvægt på mere end 2.000 kg og til og med 3.500 kg.

Der køres firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation.

Varebiler skal også registreres til firmakørsel, selvom de kun delvist anvendes i virksomheden til firmakørsel, og uanset om de er registreret til virksomhedens CVR-nummer eller virksomhedsejerens CPR-nummer. Varebiler med papegøjeplader, der er registreret til delvist privat og erhvervsmæssig kørsel, skal altså typisk også registreres. Mange landmænd vil derfor også blive ramt af de nye regler og skal registrere deres varebiler til firmakørsel.

Anvendes varebilen udelukkende privat, skal den ikke registreres til firmakørsel.

Nye krav til godskørsel
Kravet om registrering af varebiler til firmakørsel er et resultat af, at der fra den 1. juli 2019 er indført nye tilladelses- og uddannelseskrav for vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning. Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

De nye regler skal gøre det lettere at adskille varebiler, der bruges til godskørsel for fremmed regning, fra varebiler, der bruges til almindelig firmakørsel.

Sådan registrerer du varebilen til firmakørsel

  • Gå til https://motorregister.skat.dk og log på med NemID
  • Vælg ”Registrering og Rediger tilladelse” og indtast bilens registreringsnummer eller stelnummer
  • Under ”Dispensationer og tilladelser” tilføjes ”Firmakørsel”
  • Godkend registreringen og bestil en ny registreringsattest.

Registreringsattesten gælder herefter som bevis for anmeldelsen. Den skal medbringes under kørsel og skal efter anmodning vises til politiet.

 Vær opmærksom
Færdselsstyrelsen har udsendt informationsbreve elektronisk til varebilsejere. Mange varebilsejere, hvor varebilen er registreret i CPR-nummer, har dog efter vores oplysninger oplevet ikke at modtage brevet.

Det er derfor vigtigt selv at være opmærksom på de nye regler, da man kan være omfattet af de nye regler om firmakørsel, selvom man ikke har modtaget brevet fra Færdselsstyrelsen.

Hvis ikke varebilen er registreret hos Motorstyrelsen senest 1. juli 2019, vil firmakørsel i varebilen betragtes som godskørsel, som kræver en særlig tilladelse samt uddannelse. Overtrædelse kan medføre bøde og i værste fald inddragelse af nummerplader.

Læs mere
Du kan læse mere om de nye regler om både firmakørsel og godskørsel på Færdselsstyrelsens hjemmeside: www.varebilskrav.dk.

 

Sidst bekræftet: 25-03-2019 Oprettet: 25-03-2019 Revideret: 25-03-2019

Forfatter

Jura og Skat
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2019-30-21. Nye momsregler ved EU-varehandel fra 1. januar 2020
En række ændringer fra EU gør, at kravene til momsfritagelse ved varesalg til virksomheder i andre EU-lande skærpes fra 202...
06.12.19
SKATM-2019-30-20. Moms ved apportindskud af byggegrunde i selskab
Et ejendomsselskab skulle betale moms ved apportindskud af byggegrund i nyt selskab. Momsen skulle beregnes af den værdi, s...
25.10.19
Slik eller vin fra Tyskland? – så husk afgifterne
Når du skal købe julegaver til medarbejderne eller købe ind til firmajulefrokosten, kan det være fristende at køre en tur t...
21.10.19
SKATM-2019-30-19. Godtgørelse af elafgift – rumopvarmning – ingen målinger
Manglende bimåling af elforbrug til rumopvarmning betød, at forbruget skulle opgøres efter standardregler. Forbruget kunne ...
11.10.19
Mandskabsvogne – ingen børn på bagsædet
Mandskabsvogne er meget brugte indenfor visse brancher – og findes også i landbruget. De er fritaget for registreringsafgif...
07.10.19