Værd at vide om Skat 

Oprettet: 18-11-2019

Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Siden 1. juli 2019 har selvstændige (og lønmodtagere) kunnet optjene en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.

 

Det er muligt at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie, afhængigt af hvor længe man fortsætter med at arbejde. Man kan få:

  • et engangsbeløb på 42.000 kr., hvis man arbejder i det første år efter folkepensionsalderen
  • et engangsbeløb på 25.000 kr., hvis man arbejder i det andet år, efter folkepensionsalderen

Seniorpræmie på 42.000 kr.

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 42.000 kr., skal man opfylde følgende betingelser:

 

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer i de første 12 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Første udbetaling sker i 2020.

 

Seniorpræmie på 25.000 kr.

Hvis man også arbejder i det andet år, efter at man har nået folkepensionsalderen, eller måske først starter med at arbejde på det tidspunkt, har man mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 25.000 kr. For at få seniorpræmien på 25.000 kr., skal man:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have arbejdet mindst 1.560 timer (30 timer i gennemsnit pr. uge) fra 13-24 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Det er ikke et krav, at man er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

 

For begge præmier gælder

Man skal ikke arbejde 30 timer om ugen i 52 uger for at optjene præmierne. Det er f.eks. muligt at arbejde på fuld tid i ca. 10 måneder, hvor man samlet arbejder 1.560 timer. Men seniorpræmierne kan først udbetales, efter at der er gået 12 måneder.

 

Timerne opgøres for selvstændige med et overskud før renter divideret med en omregningssats på 121,29 kr. pr. time. Dvs., at selvstændige skal have et overskud før renter på ca. 190.000 kr. i 2019 for at få seniorpræmierne.

 

For begge seniorpræmier gælder, at de kan optjenes, uanset om man får udbetalt folkepension, eller om man udskyder sin folkepension. Det gælder både selvstændige og lønmodtagere.

Sidst bekræftet: 18-11-2019 Oprettet: 18-11-2019 Revideret: 18-11-2019

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge og virksomheder
Der er indgået en Trepartsaftale, der bl.a. øger refusionen til praktikvirksomheder i resten af 2020 og nedsætter AUB-bidra...
03.06.20
Udenlandske medarbejdere – COVID-19 arbejds- og opholdstilladelse – biometri
SIRI åbner nu for personlig betjening i fire afdelinger. Der åbnes op i forbindelse med behandling af ansøgninger om arbejd...
30.05.20
Skal du med på kursus i socialjura og ansættelsesret i efteråret 2020?
Du kan se her, hvad der bliver udbudt, og du kan tilmelde dig til de første kurser i august og september.
27.05.20
P 13-20 om arbejdsskade – erstatning for tab af erhvervsevne – tilbagebetaling
Vurdering af, hvornår en tilskadekommen kan blive pålagt at tilbagebetale en ydelse, som er modtaget uberettiget og mod bed...
27.05.20
P 12-20 om sygedagpenge – selvstændige – forsikring – første eller tredje fraværsdag – frist for anmeldelse
Selvstændige, der har tegnet frivillig forsikring, har en anmeldelsesfrist på 1 uge efter sygedagpengerettens indtræden (ku...
27.05.20