Feedback Form

Værd at vide om Skat 

Oprettet: 18-11-2019

Skattefri seniorpræmie – også til selvstændige

Selvstændige har også mulighed for at få en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen.

Siden 1. juli 2019 har selvstændige (og lønmodtagere) kunnet optjene en skattefri seniorpræmie, hvis de fortsætter med at arbejde i et år efter folkepensionsalderen.

 

Det er muligt at få enten ét eller to beløb i seniorpræmie, afhængigt af hvor længe man fortsætter med at arbejde. Man kan få:

  • et engangsbeløb på 42.000 kr., hvis man arbejder i det første år efter folkepensionsalderen
  • et engangsbeløb på 25.000 kr., hvis man arbejder i det andet år, efter folkepensionsalderen

Seniorpræmie på 42.000 kr.

For at få seniorpræmien, der udgør et skattefrit engangsbeløb på 42.000 kr., skal man opfylde følgende betingelser:

 

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have haft mindst 1.560 løntimer i de første 12 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Første udbetaling sker i 2020.

 

Seniorpræmie på 25.000 kr.

Hvis man også arbejder i det andet år, efter at man har nået folkepensionsalderen, eller måske først starter med at arbejde på det tidspunkt, har man mulighed for at få udbetalt en seniorpræmie på 25.000 kr. For at få seniorpræmien på 25.000 kr., skal man:

  • være født den 1. januar 1954 eller senere.
  • have arbejdet mindst 1.560 timer (30 timer i gennemsnit pr. uge) fra 13-24 måneder, efter at man har nået folkepensionsalderen. Det svarer til, at man i gennemsnit arbejder 30 timer om ugen.

Det er ikke et krav, at man er berettiget til eller har modtaget den første seniorpræmie for at opnå ret til den anden seniorpræmie.

 

For begge præmier gælder

Man skal ikke arbejde 30 timer om ugen i 52 uger for at optjene præmierne. Det er f.eks. muligt at arbejde på fuld tid i ca. 10 måneder, hvor man samlet arbejder 1.560 timer. Men seniorpræmierne kan først udbetales, efter at der er gået 12 måneder.

 

Timerne opgøres for selvstændige med et overskud før renter divideret med en omregningssats på 121,29 kr. pr. time. Dvs., at selvstændige skal have et overskud før renter på ca. 190.000 kr. i 2019 for at få seniorpræmierne.

 

For begge seniorpræmier gælder, at de kan optjenes, uanset om man får udbetalt folkepension, eller om man udskyder sin folkepension. Det gælder både selvstændige og lønmodtagere.

Sidst bekræftet: 18-11-2019 Oprettet: 18-11-2019 Revideret: 18-11-2019

Forfatter

Jura og Skat
Specialkonsulent

Bodil Irene Jensen

Team Personer


Af samme forfatter

Nye satser for socialøkonomi
Se de nye beløbssatser for dagpenge, pension, fleksjob mv. for 2020.
09.12.19
Aftale om finansloven med fokus på socialjura og ansættelsesret
Aftalen omhandler bl.a. social dumpning og international rekruttering, afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge samt...
06.12.19
Kørekort til udenlandske praktikanter
Udenlandske praktikanter anses ikke for at have sædvanlig bopæl i Danmark, hvorfor der ikke er krav om ombytning at kørekor...
02.12.19
Ansættelseskontrakter – rettelser
Der er tilføjet et afsnit i ansættelseskontrakterne vedr. modregning i løn for mistet sygedagpengerefusion.
02.12.19
Ændring af satser for social pension 2019
Nye satser i forhold til folkepension og førtidspension for 2019 er udkommet – med tilbagevirkende kraft for hele 2019.
22.11.19