Skat 

Oprettet: 10-11-2014

Hvorfor er der ikke moms på min faktura, når jeg køber ny mobiltelefon?

Når din virksomhed indkøber mobiltelefoner eller bærbare computere fra en dansk virksomhed, vil du kunne komme ud for, at der ikke er opkrævet moms på fakturaen.

Selvom det ser underligt ud, kan det godt være korrekt, men det kan være en god ide at spørge sælger om det.

Den 1. juli i år trådte nye regler om betaling af moms på mobiltelefoner og bærbare computere mv. i kraft. Reglerne er indført med det formål at undgå momskarruselsvindel, og de betyder, at det nu har betydning for din virksomhed, HVEM du køber dit udstyr hos.

Sælger skal agere forskelligt alt efter om han overvejende eller udelukkende sælger til private eller overvejende eller udelukkende til andre virksomheder (business to business (B2B)). I ordene overvejende eller udelukkende ligger, at over 50 % af omsætningen vedr. salg af mobiletelefoner og bærbare computere mv. er til private/andre virksomheder.

Salg til private

Hvis sælger overvejende eller udelukkende sælger til private, som f.eks. detailhandlen, vil fakturaen se ud som den plejer – sælger vil opkræve moms af salget på fakturaen og afregne denne moms til SKAT, mens du har fradragsret for købsmomsen i det omfang, købet vedrører din momspligtige virksomhed.

Salg til andre virksomheder (B2B)

Er der i stedet tale om overvejende eller udelukkende B2B salg – det kan f.eks. være et hjørnekontors salg af mobiletelefoner og bærbare computere til landmænd – vil sælger efter de nye regler ikke skulle opkræve moms på fakturaen. 

Det betyder ikke, at der ikke skal beregnes moms af salget. Derimod betyder det, at det er dig som køber, der skal huske at beregne momsen og indberette den på momsangivelsen på samme måde, som når du køber varer i andre EU-lande. Du har fradragsret for købsmomsen i det omfang, købet vedrører din momspligtige virksomhed.

Hvad skal du være opmærksom på som køber?

Hvis du handler som privat kunde, skal der være opkrævet moms på fakturaen – uanset om sælger overvejende eller udelukkende sælger til andre virksomheder eller ej.

Hvis du handler som virksomhed, skal du vurdere, om sælger behandler salget korrekt, for du har ikke momsfradrag for moms, der er opkrævet i strid med reglerne. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt sælger overvejende eller udelukkende sælger til private, skal du derfor huske at spørge sælger, om det er korrekt, at han lægger moms på din faktura.

 

 

Sidst bekræftet: 10-11-2014 Oprettet: 10-11-2014 Revideret: 10-11-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Pernille Rise

Af samme forfatter

SKATM-2016-30-31. Mødemoms
Landsskatteretten fandt, at tidligere kendelser ikke var udtryk for en praksisændring. Landsskatteretten tog ikke konkret s...
06.09.16
SKATM-2016-30-30. Brændværdi for metan i biogas
Brændværdien for metan, som skal anvendes ved dokumentation af energiindholdet i biogas, når dokumentationen sker ved målin...
25.08.16
SKATM-2016-30-29. Modtagelse af tilskud var ikke levering mod vederlag
Modtagelse af Natura 2000-tilskud for at undlade at dyrke landbrugsjord kunne ikke anses for at udgøre et vederlag for en l...
25.08.16
SKATM-2016-30-28. Salg af to byggegrunde underlagt strandbeskyttelse
Landsskatteretten ændrer delvist Skatterådets afgørelse omkring salg af to byggegrunde, hvoraf den ene havde været bebygget...
22.08.16
SKATM-2016-30-27. Salg af grund efter 6 måneders udlejning
Salget af en udlejet byggegrund kunne ikke ske momsfrit, jf. ML § 13, stk. 2, idet hensigten med erhvervelsen af grunden ik...
18.08.16