Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-11-2017

Værd at vide om skat 

Oprettet: 21-11-2016

Kørsel i gulpladebiler

Reglerne for, hvornår du bliver anset for at have kørt privat i en gulpladebil, er ikke enkle og overskuelige.

Du bør derfor kende svarene på spørgsmål som: Hvem skal bevise hvad? Hvornår er en bil specialindrettet? Og hvilke konsekvenser har det, hvis jeg bruger bilen privat?

Hvem skal bevise hvad?
For en række år siden blev bevisbyrdereglerne ændret for kørsel i biler på gule plader, hvor ejeren ikke har privatbenyttelsesafgift. Der blev nemlig indført en såkaldt formodningsregel, der betyder, at SKAT skal bevise, at ejeren af en gulpladebil, kører privat i bilen. Formodningen er, at når der ikke er betalt privatbenyttelsesafgift på bilen, køres der kun erhvervsmæssigt i bilen.

Ejeren skal altså populært sagt snuppes med fingrene nede i kagedåsen – SKAT eller politiet skal stoppe bilen på et tidspunkt, hvor ejeren kører privat i bilen.

Det lyder jo ganske betagende, men i virkelighedens verden, er det ikke helt så enkelt som det lyder, for hvornår er der så tale om privat kørsel?

Kørsel i biler som ikke er specialindrettede
Hvis din bil på gule plader er et alternativ til en privat bil, fordi den ikke er indrettet med henblik på et særligt erhverv eller lignende, viser udviklingen i domstolenes praksis, at der ikke skal ret meget til, før SKAT har løftet bevisbyrden for, at bilen er benyttet til privat kørsel.

Det fremgår blandt andet af en dom fra Østre Landsret fra 30. maj 2013. I den sag blev en skatteyder anset for at have kørt privat i en gulpladebil, som ikke var specialindrettet, fordi der lå en pakke bleer, nogle morgenmadsprodukter og en flaske flydende vaskemiddel på forsædet af bilen.

Specialindrettede køretøjer
Nedenfor fremgår de forhold, der kendetegner en specialindrettet og en ikke-specialindrettet gulpladebil:

Specialindrettet Ikke-specialindrettet
Der er tale om et større køretøj Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt anvendes privat
Der er tale om en kassevogn Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke behøver arbejdstøj for at køre i den
Der er ikke sideruder i køretøjets varerum Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset specialindretning
Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af køretøjets lastrum Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning
Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe det pågældende værktøj m.v.
Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug Køretøjet har firehjulstræk, uden at den erhvervsmæssige brug nødvendiggør det
Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse
Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren  
Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig anvendelse  

For at SKAT vil godkende, at der er tale om en specialindrettet bil, vil bilen typisk skulle opfylde mere end en af de opregnede betingelser. Derudover foretager SKAT en konkret vurdering. Ved denne vurdering inddrages også, om der er privat bil til rådighed, og hvilken type erhverv bilen typisk benyttes indenfor.

Konsekvensen af at benytte bilen privat
Hvis der er tale om en bil på indtil 3 tons, og momsen på bilen blev afløftet ved købet, skal du tilbagebetale den moms, der blev afløftet ved køb af bilen.

Hvis du anvender virksomhedsordningen, skal du beskattes af fri bil. Fri bil beregnes forenklet med 25 % af bilens købspris indtil 300.000 kr. og 20 % af resten. Mindsteværdien er dog altid 25 % af 160.000 kr. uanset, om bilens købspris er lavere.

Når bilen er i virksomhedsordningen, kan du trække alle bilens driftsudgifter fra, selvom du også benytter bilen til privat kørsel.

Der vil ske beskatning af fri bil i hele den periode, du har ejet bilen, hvis SKAT afgør, at du benytter bilen privat. SKAT kan dog som hovedregel kun ændre din indkomst for de seneste 3 år.

Dagsbeviser
Hvis du har brug for at køre privat i en gulpladebil, kan du købe et såkaldt dagsbevis. Hvis du har afløftet momsen på bilen, koster et dagsbevis for en bil med en totalvægt på maks. 3 ton 225 kr.

Du kan købe 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Når du har købt et dagsbevis, må du køre privat i bilen, uden at det har moms- og skattemæssige konsekvenser.

Hvis en af dine ansatte har brug for at låne din gulpladebil til privat brug, kan han også købe et dagsbevis til din bil.

Dagsbeviset skal købes senest 1 time, før bilen skal benyttes til et privat formål.

Søg rådgivning
Reglerne om kørsel i gulpladebiler er ikke enkle og overskuelige. Der er tale om kompleks lovgivning. Derfor er det vigtigt, at du har din lokale skatterådgiver med på råd.

 

Sidst bekræftet: 21-11-2016 Oprettet: 21-11-2016 Revideret: 21-11-2016

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Lone Hauge

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Straksfradrag. Ensilageplads. Tilbygning. SKATM. 2001, 04-11.
Etablering af en ensilageplads blev anset for en tilbygning.
24.04.18
Beskæftiger du udenlandsk arbejdskraft?
SKAT har udarbejdet et omfattende informationsmateriale og afholder i marts måned tre aften-møder, som informerer om skatte...
27.02.18
SKATM-2018-21-01. Beskatning af bil til rådighed, der var betalt privatbenyttelsesafgift af bilen
En hovedaktionær blev af Landsretten anset for at have selskabets bil til rådighed til privat kørsel. Der blev blandt andet...
01.02.18
SKATM-2018-11-02. Fordring opstået ved salg af mink og minkskind
Landsskatteretten godkendte ikke, at nogen del af sælgerfinansieringen ved overdragelse af en minkfarm kunne ligge i virkso...
09.01.18
Får du et skattesmæk 1. januar 2018?
Fra 11. juni 2014 indførtes der nye regler for virksomhedsordningen. Ifølge en af de nye regler må virksomhedsaktiver ikke ...
04.12.17