Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 30-11-2018

SKATM-2018-00-14. Initiativer mod sort arbejde

Der gives mulighed for påbud om benyttelse af leverandør af lønadministration samt om digital logbog. Hæftelsesgrænsen mv. ved kontante betalinger nedsættes.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 30-11-2018 Oprettet: 30-11-2018 Revideret: 30-11-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-25-04. Livrente kunne ophæves mod afgift på 40%
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
17.05.19
SKATM-2019-18-05. Bitcoins ved tilflytning til Danmark
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beholdning af bitcoins skulle værdiansættes til handelsværdien på tilflytningstidsp...
10.05.19
SKATM-2019-25-03. Åbenbart fejlagtige indbetalinger på pensionsordning kunne tilbageføres uden afgift
Skatteyder kunne konkret godtgøre, at indbetalingerne på en aldersopsparing var en åbenbar fejldisposition, hvorfor beløbet...
10.05.19
SKATM-2019-18-04. Investering i P2P-lån via investeringsselskab var en struktureret fordring
Et investeringsselskab ville udstede obligationer, som investorer kunne erhverve. Afkastet var afhængigt af resultatet af d...
10.05.19
SKATM-2019-25-02. Pensionsmidler kunne konkret ikke investeres i aktier, der gav ret til anvendelse af ferieboliger
Landsskatteretten fandt, at klageren som aktionær ville opnå særlige rettigheder i selskabet, der måtte anses for at nedsæt...
10.05.19