Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 03-12-2018
Revideret: 07-12-2018

SKATM-2018-00-16. Finanslovsaftale 2019

Der er flere skatteelementer, såsom afskaffelse af foderfosfatafgiften, indførelse af sælgerpantebrevsmodel, mobilitetsfradrag mv.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-12-2018 Oprettet: 03-12-2018 Revideret: 07-12-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-25-04. Livrente kunne ophæves mod afgift på 40%
Ophævelsen af ordningen var omfattet af PBL, § 29, stk. 3, hvorefter ophævelsen ikke koster 60 % i afgift.
17.05.19
SKATM-2019-18-05. Bitcoins ved tilflytning til Danmark
Skatterådet kunne bekræfte, at spørgers beholdning af bitcoins skulle værdiansættes til handelsværdien på tilflytningstidsp...
10.05.19
SKATM-2019-25-03. Åbenbart fejlagtige indbetalinger på pensionsordning kunne tilbageføres uden afgift
Skatteyder kunne konkret godtgøre, at indbetalingerne på en aldersopsparing var en åbenbar fejldisposition, hvorfor beløbet...
10.05.19
SKATM-2019-18-04. Investering i P2P-lån via investeringsselskab var en struktureret fordring
Et investeringsselskab ville udstede obligationer, som investorer kunne erhverve. Afkastet var afhængigt af resultatet af d...
10.05.19
SKATM-2019-25-02. Pensionsmidler kunne konkret ikke investeres i aktier, der gav ret til anvendelse af ferieboliger
Landsskatteretten fandt, at klageren som aktionær ville opnå særlige rettigheder i selskabet, der måtte anses for at nedsæt...
10.05.19