Feedback Form

  

Oprettet: 12-04-2019

SKATM-2019-00-04. Lovforslag om indførelsen af en sælgerpantebrevsmodel

Lovforslag om indførelse af en sælgepantebrevsmodel fra 2020, hvor sælger kan vælge at udskyde beskatningen af ejendomsavance i 10 år, når der indgår et sælgerpantebrev ved overdragelse af ejendommen.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-04-2019 Oprettet: 12-04-2019 Revideret: 12-04-2019

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Beregningsværktøj for generationsskifte
excel til indtastning af data
18.03.19
SKATM-2018-19-02. Skattepligtig formuefordel ved køb af ejendom. Grov uagtsomhed
Køb af ejendom fra bror til en pris under den faktiske handelsværdi var en formuefordel, som var skattepligtig. Grov uagtso...
15.03.19
SKATM-2019-29-03. Styresignal. Genoptagelse af dødsboer fra før 2009 med skæringsdag efter 30. august 2009
Skattestyrelsen har udsendt styresignal om genoptagelse af skatteansættelse af boer med skifte af fællesbo, hvor dødsfaldet...
15.03.19
SKATM-2019-29-02. Dødsbos indkomstår – Ekstraordinær genoptagelse ved praksisændring
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsd...
25.01.19
SKATM-2019-29-01. Skattepligtsgrænse – opgørelse af salgsprovenu
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af e...
25.01.19