Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 12-04-2018

SKATM-2018-02-02. Ejendomsavance. Genanbringelse i køb og forbedringer. Interessentskab. Principsag

Principsagen vedrører spørgsmålet, om der kan genanbringes ejendomsavance i køb af ejendomme og forbedringer på ejendomme, når både det solgte, det købte og det forbedrede svarer til hver enkelt interessent ideelle andel.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-04-2018 Oprettet: 12-04-2018 Revideret: 12-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-02-03. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn- og skøn. Herlighedsværdi
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Herlighedsværdi af parklignende h...
15.06.18
SKATM-2018-02-01. Ejendomsavance. Parcelhusreglen. Ejerlejlighed. Kort ejertid. Krav om beboelse. Ekstraordinær ansættelsesændring
Fortjeneste i 2008 ved køb af ejerlejlighed og salg til tredjemand efter 18 dage blev anset for skattepligtig. Ekstraordinæ...
25.03.18
Satser og beløbsgrænser 2017/2018
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2017/2018.
08.01.18
SKATM-2018-04-01. Fordeling af overdragelsessum. Genvundne afskrivninger på bygninger. Salg til offentlig myndighed. Syn og skøn
Fordeling af overdragelsessum ved ekspropriation blev efter syn- og skønsforretning mere end anerkendt af Landskatteretten....
03.01.18
Tænk på din skat inden nytår
Hvis du har almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2017 er f...
18.12.17