Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 02-07-2019

SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden

Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi på stuehus og dårlig arrondering af jorden.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 02-07-2019 Oprettet: 02-07-2019 Revideret: 02-07-2019

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-02-05. Ejendomsavance. Selskab. Tidligere genanbringelse i Skotland. Indeksering af anskaffelsessum
Spørger skulle ved afståelse af selskabets skotske ejendom indtægtsføre det laveste beløb svarende til genanbragt avance el...
28.06.19
SKATM-2019-02-04. Ejendomsavance. Genanbringelse i Portugal. Udlejning. Bestemmende indflydelse
Skatterådet bekræftede, at spørger ved udlejning af ejendomme til et produktionsselskab, som skulle ejes og kontrolleres af...
21.06.19
SKATM-2019-02-03. Ejendomsavance og afskrivningslov. Salg af driftsbygninger med negativ værdi. Principsag
Landsskatteretten fandt ikke, at ejendomsavancebeskatningslovens § 4, stk. 5 og afskrivningslovens § 45, stk. 2, kunne fort...
14.06.19
Landmand – smid ikke guld på gaden
Dine gamle skatteregnskaber er guld værd ved salg af din landbrugsejendom. Du opfordres derfor til at gemme alle dine skatt...
20.05.19
SKATM-2019-31-01: Satser og beløbsgrænser 2018/2019
Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2018/2019.
18.01.19