Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-02-2011

SKATM-2011-03-01. Periodisering af lejeindtægter. Retserhvervelse.

A var skattepligtig af de lejeindtægter, som han havde erhvervet ret til, selvom han ikke havde oppebåret det fulde beløb. Lejeforhold mellem interesseforbundne parter.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 04-10-2012 Oprettet: 16-02-2011 Revideret: 16-02-2011

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse

Af samme forfatter

SKATM-2011-02-18. Ejendomsavance. Anskaffelsestidspunkt. Mundtlig aftale.
Landsskatteretten fandt ikke, at en far og dennes søn havde løftet bevisbyrden for, at en mundtlig aftale om erhvervelse af...
10.03.11
SKATM-2011-02-13. Ejendomsoverdragelse til eget selskab. Aftalt efterfølgende regulering af overdragelsessummen.
Hovedaktionær overdrog sin bolig til et selskab. Reguleringsklausul bevirkede, at denne i visse tilfælde var berettiget til...
08.03.11
SKATM-2011-22-02. Befordrings- og kørselsgodtgørelse. Kommunalbestyrelsesmedlem.
Der kunne udbetales skattefri befordringsgodtgørelse til et byrådsmedlem for kørsel mellem dennes civile arbejdsplads og mø...
28.02.11
SKATM-2011-02-10. Parcelhus. Væsentligt beskadiget. Genopførelse. Salg. Ejendomsavance.
Ved genopførsel af nedbrændt beboelsesejendom var skattefrihed betinget af, om ejeren opfyldte beboelseskravet efter genopf...
28.02.11
SKATM-2011-16-01. Arbejdsgiver lejet medarbejderbolig. Fradrag for samtlige udgifter til husleje og varme. Bevis.
Landsskatteretten indrømmede fradrag for samtlige udgifter til leje af medarbejderbolig, selvom skatteyder overfor SKAT og ...
28.02.11