Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-03-2017

SKATM-2017-11-03. Kildeartsbegrænsning af underskud vedrørende visse anpartsprojekter

Skatteministeriet har ved høringen taget hensyn til mange af de kommentarer, som er blevet fremsat i høringsfasen af bl.a. SEGES.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Lone Hauge

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Sælgerpantebreve kan bruges til glidende generationsskifte
SEGES har sammen med Kolding Herred Landbrugsforening ført en skattesag ved Landsskatteretten om brug af sælgerpantebreve t...
09.10.17
SKATM-2017-11-08. Ubeboet stuehus i relation til VSO og sikkerhedsstillelse
Skatterådet har afgjort, at et stuehus, der benyttes ved tilsyn af bortforpagtet ejendom, ikke kan indgå i virksomhedsordni...
31.07.17
SKATM-2017-11-07
SKATs svar på spørgsmål om forståelsen af overgangsordningen efter L200 særligt set i forhold til ordningens udløb 31/12 20...
23.06.17
Nye regler på vej om modregning af underskud fra visse K/S- og P/S-projekter
Inden jul fremsatte regeringen et lovforslag, der går ud på at begrænse adgangen til at modregne underskud fra visse vindmø...
13.03.17
SKATM-2017-11-02. Anvendelse af virksomhedsordningen godkendt
Virksomhedsordningen kunne anvendes, da vurdering som beboelse var en fejl. Af samme grund kunne udgifter til vedligeholdel...
20.02.17