Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 12-04-2017

SKATM 2017-11-04. Sikkerhedsstillelse. Fordeling lån privat og VSO

Et gældsforhold kunne ikke opdeles i en erhvervsmæssig del, der indgår i virksomhedsordningen og en privat del, der holdes udenfor virksomhedsordningen. Transport i afkast blev anset som en sikkerhedsstillelse.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-04-2017 Oprettet: 12-04-2017 Revideret: 12-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent
Anna Boel
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

SKATM-2017-22-02. Befordringsfradrag ved invaliditet eller kronisk sygdom
Henset til den fremlagte lægeerklæring, patientjournaler og klagers forklaring fandt landsskatteretten, at klager var ude a...
13.06.17
SKATM-2017-02-01. Ejendomssalg. Overførsel til byzone. Udnyttet salgsret. Ikke skattefrit.
En fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom var ikke skattefri efter ekspropriationsbestemmelsen i EBL § 11 i et tilfæld...
09.06.17
SKATM-2017-04-04. Udlejning eller salg af ejendom. Afskrivningsret.
I et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) ansås den private leverandør og udlejer som ejer, uanset at udlejer havde en salgsr...
09.06.17
SKATM-2017-21-02. Åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse. Delvis fra bolig for hovedaktionær
Skatterådet fandt, at et skatteankenævn havde truffet en åbenbar ulovlig afgørelse. Ankenævnet havde fundet det urimeligt, ...
01.06.17
SKATM-2017-26-03. Fradrag for underskud. Udlejning. Anvendelse af virksomhedsordningen
Aktivitet med udlejning af fast ejendom og salg af biler m.m. blev anset for to virksomheder. Begge virksomheder blev anset...
01.06.17