Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 05-03-2018

SKATM-2018-13-13. Aktiegave til umyndig søn, hvor faderen forbeholder sig retten til det kommende udbytte

En far ønskede at overdrage en aktiepost til sin umyndige søn på 17 år. Faderen ønskede, at overdragelsen skulle ske med det forbehold, at faderen bevarede retten til det udbytte, der skulle vedtages på den kommende generalforsamling.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 22-05-2018 Oprettet: 05-03-2018 Revideret: 05-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-45. 15 % ”statstilskud” ved investering i vækstselskaber
Et nyt investorfradrag skal sikre større interesse for investering i såkaldte vækst- og opstartsvirksomheder. Reglerne syne...
14.09.18
SKATM-2018-14-09. SKATs ret til at regulere automatisk foretagne skatteberegninger på aktier. Grov uagtsomhed
A havde accepteret de aktieavancer/tab, der fremgik af den af SKAT udarbejdede årsopgørelse. Da denne ikke var korrekt, og ...
07.09.18
SKATM-2018-14-08. Mareridtssag. Eneaktionær lønbeskattet af selskabets indkomst. > 100 % beskatning. Nægtet omgørelse
Selskabet H1, der var ejet af personen A, modtog ca. 8,5 mio. kr. inkl. moms fra det uafhængige selskab G2. Retten fandt, a...
07.09.18
SKATM-2018-13-43. Aktionærlån via udenforstående tredjemand. ”Omgåelses-/realitetsgrundsætningen”
Sagen er endnu et eksempel på, at smarte omgåelsestransaktioner er en dårlig ide. I sagen blev et aktionærlån til hovedakti...
07.09.18
SKATM-2018-13-42. ”Kontrol” over selskab via aftale, forlænget ligningsfrist og beskatning af forældre i selskabets bolig
Et forældrepar havde bolig i en ejendom tilhørende et selskab ejet af deres 2 sønner. Forældrenes fordel skulle beskattes h...
31.08.18