Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 05-03-2018

SKATM-2018-13-13. Aktiegave til umyndig søn, hvor faderen forbeholder sig retten til det kommende udbytte

En far ønskede at overdrage en aktiepost til sin umyndige søn på 17 år. Faderen ønskede, at overdragelsen skulle ske med det forbehold, at faderen bevarede retten til det udbytte, der skulle vedtages på den kommende generalforsamling.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 22-05-2018 Oprettet: 05-03-2018 Revideret: 05-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-55. Aktionærlån. Lån til far via mellemregningskonto. Mellemregning. Afdrag på gammelt ”lovligt” aktionærlån
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E ...
07.12.18
SKATM-2018-13-54. Almennyttige foreninger er fri for selvangivelsespligt
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis fore...
07.12.18
SKATM-2018-13-53. Sambeskatning. Ny bekendtgørelse
Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrations...
30.11.18
SKATM-2018-13-52. Hovedaktionærs frigørelse for kaution. Udbytte.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdra...
02.11.18
SKATM-2018-13-51. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladel...
02.11.18