Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 08-06-2018

SKATM-2018-13-28. Lån til eget nødlidende selskab. Renter. Gældseftergivelse.

En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet og derfor ikke selvangivet. Retten fandt ikke, at det var godtgjort, at renterne var uerholdelige.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-06-2018 Oprettet: 08-06-2018 Revideret: 08-06-2018

Forfatter

Jura og Skat
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-29. Skal foreninger indsende selvangivelse?
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå ti...
15.06.18
SKATM-2018-13-27. Forrentning af hovedaktionærs fordring på eget selskab
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT ...
08.06.18
SKATM-2018-00-09. Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion
Ny lovbestemmelse gør vedtagelsesdagen til fusionsdato ved grænseoverskridende fusioner.
08.06.18
SKATM-2018-13-25. Er ikke fradragsberettigede, men erhvervsmæssigt begrundede udgifter afholdt i aktionærens interesse?
Afholder et selskab udgifter i aktionærens interesse, udbyttebeskattes aktionæren. I denne sag ansås udgiften for erhvervsm...
01.06.18
SKATM-2018-13-22. NY UDGAVE - Hovedaktionær med bolig i selskabets ejendom
En hovedaktionær boede i selskabets 230 m2 store lejlighed for ca. 60 t.kr. p.a. SKAT forhøjede selskabets huslejeindtægt t...
30.05.18