Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 30-07-2018

SKATM-2018-13-32. Aktionærlån. Hvornår fejlekspedition, der kan rettes?

En aktionær bad banken om at overføre et beløb fra et "datterselskab" til "min egen konto". Med "min egen konto" mente han eget holdingselskabs konto, men beløbet blev overført til den personlige konto. Ikke "fejlekspedition", der kunne rettes.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 30-07-2018 Oprettet: 30-07-2018 Revideret: 30-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-37. Vedtægtsændring med ændring af udbytteret medfører afståelsesbeskatning
Et antal personer ejede via deres personlige holdingselskaber og et fællesejet holdingselskab, andele i et P/S. Kun det fæl...
10.08.18
SKATM-2018-13-36. Aktionærlån indfriet ved udligning med udloddet nettoudbytte. Aktionærlånsbeskatning af tilskrevne renter
En aktionær hævede ca. 1,2 mio. kr på mellemregningskontoen. Da revisor blev opmærksom på forholdet, blev der udloddet udby...
10.08.18
SKATM-2018-13-35. Avance ved salg af andelsbevis i haveforening
En person solgte sit kolonihavehus. Avancen/værdien af selve huset var skattefri. Differencen mellem værdien af huset og de...
10.08.18
SKATM-2018-13-34. Skattepligtigt aktionærlån via aconto løn, lån til hustru og interessentskab
Et selskab udbetalte aconto løn mv. til hovedaktionæren via mellemregningskontoen. Ultimo indkomståret blev lønnen indberet...
10.08.18
SKATM-2018-13-33. Skattepligtigt aktionærlån. Mellemregning. Konsekvens af løbende indsættelser og hævninger
En hovedaktionær foretog løbende indsættelser og hævninger af bl.a. aconto løn på mellemregningskontoen med selskabet. Akti...
01.08.18