Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 26-03-2014

SKATM-2014-13-18. Selskabs salg af skattefrie formuegoder. Bolværkstræ

Et selskab købte et havneareal. Efterfølgende solgte man bolværkstræet til en møbelfabrik. Indtægten ved dette salg var en skattefri formueindtægt.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 26-03-2014 Oprettet: 26-03-2014 Revideret: 26-03-2014

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-13-25. Kursfastsættelse af unoterede aktier – herunder minoritetsposter
I forbindelse med en eneaktionærs fraflytning til USA skulle der stilles henstandssikkerhed. LSR fandt, at der skulle still...
15.07.19
SKATM-2019-13-24. Skattefrit SEL – § 31D tilskud blev "skattepligtigt" pga. af tilskuddets kautionslignende karakter
En aftale om et skattefrit tilskud efter selskabsskattelovens § 31D var formuleret som et kautionsløfte. Tilskuddet blev de...
11.07.19
SKATM-2019-13-23. Omdannelse af S.M.B.A. til aktieselskab
Et Holding S.M.B.A. ønskedes omdannet til A/S for at kunne fusioneres med dets datterselskab. Efter ændring af selskabslove...
10.07.19
SKATM-2019-13-22. VOL omdannelse. Alle aktiver og passiver. Skal driftsregnskab eller skatteregnskab lægges til grund
En virksomhed havde i driftsregnskabet medtaget gæld vedr. købet af virksomheden. I opgørelsen til virksomhedsordningen var...
02.07.19
SKATM-2019-13-21. Skattepligtig aktieombytning af tilflytningsaktier. Ej LL. § 3 skatteudnyttelse
En person planlagde tilflytning til DK med et formuende selskab. Han ønskede ”skattepligtigt” at ombytte sine aktier i sels...
28.06.19