Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 12-04-2017

SKATM-2017-14-04. Periodisering. Ekstraordinær genoptagelse. Reaktionsfrist

Den lille fristregel på 6 måneder i skatteforvaltningslovens § 27 kunne tidligst regnes fra det tidspunkt, hvor byretten fastslog, at maskeret udlodning skulle henføres til 2005 og ikke 2006.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 12-04-2017 Oprettet: 12-04-2017 Revideret: 12-04-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Chefkonsulent
Anna Boel
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

SKATM-2017-22-02. Befordringsfradrag ved invaliditet eller kronisk sygdom
Henset til den fremlagte lægeerklæring, patientjournaler og klagers forklaring fandt landsskatteretten, at klager var ude a...
13.06.17
SKATM-2017-02-01. Ejendomssalg. Overførsel til byzone. Udnyttet salgsret. Ikke skattefrit.
En fortjeneste ved salg af en landbrugsejendom var ikke skattefri efter ekspropriationsbestemmelsen i EBL § 11 i et tilfæld...
09.06.17
SKATM-2017-04-04. Udlejning eller salg af ejendom. Afskrivningsret.
I et Offentlig-Privat Partnerskab (OPP) ansås den private leverandør og udlejer som ejer, uanset at udlejer havde en salgsr...
09.06.17
SKATM-2017-21-02. Åbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse. Delvis fra bolig for hovedaktionær
Skatterådet fandt, at et skatteankenævn havde truffet en åbenbar ulovlig afgørelse. Ankenævnet havde fundet det urimeligt, ...
01.06.17
SKATM-2017-26-03. Fradrag for underskud. Udlejning. Anvendelse af virksomhedsordningen
Aktivitet med udlejning af fast ejendom og salg af biler m.m. blev anset for to virksomheder. Begge virksomheder blev anset...
01.06.17