Feedback Form

  

Oprettet: 11-04-2018

SKATM-2018-18-05. Et fremført tab skulle have været udnyttet i et tidligere år

Fremførbare tab på finansielle kontrakter skal udnyttes i det tidligst mulige indkomstår og kan ikke fremføres, hvis de kan udnyttes.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-04-2018 Oprettet: 11-04-2018 Revideret: 11-04-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jens Jul Jacobsen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-19. Succession i aktier, pengetankreglen
Driftsmidler, der var leaset ud, blev ikke anset for passiv kapitalanbringelse.
11.04.18
SKATM-2018-18-04. Ikke fradrag for tab som følge af internetbedrageri
Der var ikke fradrag for indbetalinger over nettet til et firma, hvor indbetaler blev bedraget.
11.04.18
SKATM-2018-18-03. Bitcoins
Gevinst og tab ved anskaffelse af Bitcoins og Bitcoin cash anses enten for skattepligtig efter reglerne om spekulation elle...
18.03.18
SKATM-2018-18-02. Gældseftergivelse, lån fra moster
Et lån blev eftergivet og blev selvangivet som fuldt skattepligtigt. Låntager fik medhold i, at kursværdien var lavere, hvo...
08.02.18
SKATM-2018-00-02. Aftale om skattereform vedrørende pensionsindbetalinger mv.
Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om ændringer af fradragsret for pensionsindbetalinger, ændret beskæftigel...
07.02.18