Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 06-07-2018

SKATM-2018-19-04. Kompensation for overtagelse af latent skattebyrde. Korrektion af pris mellem interesseforbundne parter

Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 06-07-2018 Revideret: 06-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-28-05. Periodisering af betinget aftale om eftergivelse af gæld
Vestre Landsret stadfæster Landsskatterettens afgørelse om, at en akkord, hvor banken ved udløb havde ret til efterdividend...
24.08.18
Planlægning og strategi – ejerskiftets muligheder
Læs om de forskellige muligheder.
05.07.18
SKATM-2018-26-13. Ikke erhvervsmæssig virksomhed. Fleksjobydelse ikke del af resultat
Fleksjobydelse indgår ikke i resultatet for virksomheden og dermed ikke i vurderingen af, om driften giver overskud efter d...
29.06.18
SKATM-2018-26-12. Udlejning af lagerbygning. Afskrivning på 2 pct.
Udlejning af lagerbygning var erhvervsmæssig, da der var udsigt til et positivt resultat efter driftsmæssige afskrivninger ...
29.06.18
SKATM-2018-26-11. Dambrug på landbrugsejendom. Særlig deltidspraksis
Dambrug drevet fra en landbrugsejendom blev bedømt efter den særlige praksis for deltidslandbrug. Ikke erhvervsmæssig virks...
29.06.18