Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 06-07-2018

SKATM-2018-19-04. Kompensation for overtagelse af latent skattebyrde. Korrektion af pris mellem interesseforbundne parter

Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 06-07-2018 Revideret: 06-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Tænk hele vejen rundt
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom – og tilsvarende at du si...
16.11.18
Anbefalinger til dig, der køber en landbrugsejendom
Det er vigtigt, at du sikrer både virksomheden, familien og din alderdom, når du køber en ejendom.
16.11.18
Anbefalinger til dig, der sælger en landbrugsejendom
Det er vigtigt, at du sikrer din alderdom, når du sælger en ejendom.
16.11.18
SKATM-2018-19-06. Kursværdi af latent skat ved overdragelse med succession, nedslag i handelspris
Landsskatteretten fandt, at kursværdien af latent skat ved kompensation efter KSL § 33 C, konkret kunne ansættes til kurs 8...
13.11.18
SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
13.11.18