Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 06-07-2018

SKATM-2018-19-04. Kompensation for overtagelse af latent skattebyrde. Korrektion af pris mellem interesseforbundne parter

Højesteret fastslår endelig, at ved overdragelse med succession kan køberen enten få et nedslag for den latente skattebyrde eller en passivpost. Onkel og nevø anset for at være interesseforbundne parter, hvorved SKATs korrektion af prisen var berettiget.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 06-07-2018 Oprettet: 06-07-2018 Revideret: 06-07-2018

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-29-02. Dødsbos indkomstår – Ekstraordinær genoptagelse ved praksisændring
Skæringsdagen i dødsboet er afgørende for, om genoptagelse kan ske ved praksisændring. Bo efter afdøde i 2008 med skæringsd...
25.01.19
SKATM-2019-29-01. Skattepligtsgrænse – opgørelse af salgsprovenu
Ved opgørelse af, om et bo var over eller under beløbsgrænsen i dødsboskattelovens § 6, indgik nettoprovenuet fra salg af e...
25.01.19
SKATM-2018-19-05. Anvendelsen af vurderingen +/- 15 % er ikke mulig under særlige omstændigheder
Landsskatteretten fandt, at der ved overdragelse kunne tages udgangspunkt i 85 % af ejendomsværdien, uanset at ejendommen v...
18.01.19
SKATM-2019-25-01. Rateopsparing. Amortisationsrenten for 2019
Amortisationsrenten for 2019 er fastsat til 4,6585 pct.
11.01.19
SKATM-2018-28-06. Skat af konkursindkomst, hvis konkursboet bliver solvent
Et selskab under konkurs var ikke pålagt skattepligt af konkursindkomst. Blev boet afsluttet som solvent, ville skattefrihe...
02.01.19