Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 01-02-2019

SKATM-2019-22-01 Skattefri eller skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse?

En afskediget tjenestemand er skattepligtig af en tilkendt godtgørelse på 250.000 kr., idet godtgørelsen var udbetalt i forbindelse med tjenestemandens fratræden. Godtgørelsen blev af Skatterådet ikke anset for at være erstatning for tort, svie og smerte.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 01-02-2019 Oprettet: 01-02-2019 Revideret: 01-02-2019

Forfatter

Jura og Skat
Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Deleøkonomi
Nye regler for deleøkonomi fra indkomståret 2018 Det er blevet billigere i skat at udleje fritidsboliger, helårsboliger, bi...
01.04.19
SKATM-2019-22-05 Skattepligtig ej berettiget til selvangivet befordringsfradrag på 89.956 kr.
En skattepligtig er ikke berettiget til fradrag for befordring efter LL § 9 C for 101 kørsler af 618 km t/r i indkomståret ...
29.03.19
SKATM-2019-22-04. Skattefri rejsegodtgørelse i transportvirksomheder
Når du udbetaler eller modtager skattefri rejsegodtgørelse, er der en række betingelser, der er vigtige at være opmærksom p...
08.03.19
SKATM-2019-16-02 Afgrænsning mellem driftsomkostning og privat udgift
Ved erhvervsmæssig virksomhed skal der ske en afgrænsning mellem driftsomkostningsbegrebet og private udgifter, som ikke ka...
22.02.19
SKATM-2019-16-01 Briller stillet til rådighed af arbejdsgiveren
Et ekstra sæt briller med styrke, som piloter ifølge gældende retningslinjer var forpligtet til at medbringe under flyvning...
22.02.19