Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 01-02-2019

SKATM-2019-22-01 Skattefri eller skattepligtig fratrædelsesgodtgørelse?

En afskediget tjenestemand er skattepligtig af en tilkendt godtgørelse på 250.000 kr., idet godtgørelsen var udbetalt i forbindelse med tjenestemandens fratræden. Godtgørelsen blev af Skatterådet ikke anset for at være erstatning for tort, svie og smerte.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 01-02-2019 Oprettet: 01-02-2019 Revideret: 01-02-2019

Forfatter

Jura og Skat
Tax Consultant

Kirstine Østergård Kortbæk

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2019-22-02. Godtgørelse for forskelsbehandling blev anset som skattefri
Spørger er blevet udsat for direkte forskelsbehandling og er i den forbindelse blevet tilkendt en godtgørelse. Ansættelsen ...
01.02.19
SKATM-2019-06-03. Fast driftssted ved hjemmekontor ved arbejde med venturekapital
Skatterådet bekræfter, at Spørger ikke får fast driftssted i Danmark ved etablering af hjemmekontor i Danmark. Spørger arbe...
01.02.19
SKATM-2019-06-02. Er udenlandske volontører i Danmark skattepligtige af lommepenge?
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt udenlandske frivillige, som kommer til Danmark under EU’s udvekslingsprogram, er sk...
11.01.19
SKATM-2019-11-03. Fradrag for underskud af virksomhed – udlejning af en andelsbolig anses ikke som erhvervsmæssig virksomhed
Skatteyder har i 2006 erhvervet og efterfølgende udlejet en andelslejlighed. Virksomheden har siden erhvervelsen givet unde...
11.01.19
SKATM-2019-06-01. Skattemæssigt hjemmehørende i Danmark eller Schweiz?
Et ægtepar er flyttet fra Danmark til Schweiz. Der spørges til, i hvilket land ægteparret hver især er skattemæssigt hjemme...
11.01.19