Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 09-03-2017

SKATM-2017-26-02. Underskud. Landbrugsejendom. Skovdrift. Stutteri. Stutterivirksomhed ikke anset for erhvervsmæssigt drevet

Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-03-2017 Oprettet: 09-03-2017 Revideret: 09-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-19-05. Succession - korrektion af pris - prisnedslag og passivpost
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til...
07.08.17
Gratis temaoplæg for landmandspar - ALT OPTAGET
I projekt Ejerskifte 2020 arbejder vi med udfordringer forbundet med at blive landmandsenke/mand. I denne forbindelse tilby...
14.07.17
SKATM-2017-26-08 Kvæghold fra lejede lokaler. Ikke erhvervsmæssig drift.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsu...
27.06.17
SKATM-2017-19-04. Gaver fra ægtefæller til børn. Periodisering
Gaveløfte fra ægtefæller betinget af salg af ejendom var suspensiv betinget. Gaverne blev henført til det tidspunkt hvor de...
27.06.17
SKATM-2017-19-03. Ikke fradrag for passivpost i kontantgave
Ved gaveafgiftsberegningen af et kontant beløb, som en far havde givet sine sønner, kunne der ikke fradrages en passivpost....
23.06.17