Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 09-03-2017

SKATM-2017-26-02. Underskud. Landbrugsejendom. Skovdrift. Stutteri. Stutterivirksomhed ikke anset for erhvervsmæssigt drevet

Landsskatterettens flertal nægtede fradrag for underskud. Spørgsmålene om yderligere fradrag for afskrivninger på dræn og fradrag for udgifter til el og ejendomsforsikring og fordeling af udgifterne på driftsgrene hjemvist til fornyet behandling hos SKAT.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 09-03-2017 Oprettet: 09-03-2017 Revideret: 09-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Specialkonsulent

Jane Karlskov Bille

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-00-11 Lovforslag om målrettet aldersopsparing mv.
L 16 (2017/18) indeholder forslag til ændringer i pensionsbeskatningsloven som følge af aftalen om flere år på arbejdsmarke...
15.11.17
SKATM-2017-00-10 Skatteministerens lovprogram 2017-18
Uddrag af Statsministerens redegørelse for folketingsåret 2017/18, herunder uddrag af lovprogrammet fra Skatteministeren.
05.10.17
SKATM-2017-19-05. Succession - korrektion af pris - prisnedslag og passivpost
SKAT var berettiget til at korrigere i prisen ved handel mellem onkel og nevø, hvor denne afveg med knap 16 % i forhold til...
07.08.17
Gratis temaoplæg for landmandspar - ALT OPTAGET
I projekt Ejerskifte 2020 arbejder vi med udfordringer forbundet med at blive landmandsenke/mand. I denne forbindelse tilby...
14.07.17
SKATM-2017-26-08 Kvæghold fra lejede lokaler. Ikke erhvervsmæssig drift.
Klager drev kvæghold fra lejede jorder og stalde. Det driftsmæssige resultat skulle vurderes efter fradrag af forpagtningsu...
27.06.17