RegelInfo - LR 

Oprettet: 27-02-2001

Erstatning fra bank. Skattepligtig. Fejlagtig tilskudsadminstration. Ratepension. SKATM. 2001, 27-02

Erstatning modtaget fra en bank til dækning af restskat som følge af ikke godkendt fradrag for indbetaling på ratepension blev anset for skattepligtig.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 27-02-2001 Oprettet: 27-02-2001 Revideret: 27-02-2001

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Vivi Robdrup Fogt

Af samme forfatter

Skadeserstatninger. Tvungen anvendelse af afskrivningslovens § 24 og ejendomsavancebeskatningsloven § 10. SKATM. 2002. 04-10.
Når betingelsen for at kunne anvende reglen i afskrivningslovens § 24 er opfyldt, skal denne regel også anvendes, og skatte...
15.10.02
Ejendomsavance. Succession. Genvundne afskrivninger. SKATM. 2002, 02-20.
Hvor der før 1. januar 2000 er succederet i afskrivningerne, men ikke i ejendomsavancen, betragtes de foretagne afskrivning...
11.09.02
Moms. Højere bundgrænse. Konsekvenser ved afmeldelse uden salg af virksomheden. SKATM. 2002-30-05.
Ved afmeldelse fra momsregistreringen uden salg af virksomheden skal der beregnes moms af beholdninger af varer, driftsmidl...
10.09.02
Arbejdsgiverbetalte uddannelsesudgifter. SKATM. 2002, 21-08.
Medarbejderes skattefrihed af uddannelsesudgifter betalt af arbejdsgiver gælder i relation til grund-, videre- og efterudda...
05.09.02
Ophævelse. Merhugstfradrag. SKATM. 2002, 05-01.
Told- og skattestyrelsen har udsendt cirkulære om ophævelse af merhugstfradraget med virkning fra den 1. august 2002.
05.09.02