Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 10-03-2017

SKATM-2017-30-04. Salg af fast ejendom – momspligt – til-/ombygning i væsentligt omfang – successiv ombygning

Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-03-2017 Oprettet: 10-03-2017 Revideret: 10-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-30-08. Virksomhed på pause kunne fortsat være momsregistreret
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den gr...
23.04.18
SKATM-2018-30-07. Udlejning af fast ejendom – betaling fra lejere til ejendomsskat m.v. – udlægsreglerne
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikri...
17.04.18
SKATM-2018-30-06. Momsfritagelse – særskilt salg af bebygget grund
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfri...
17.04.18
SKATM-2018-30-05. Ændringer i TastSelv Erhverv – Rettelse af momsindberetninger m.m. – Ikke muligt at rette flere perioder ad gangen
Med udgangen af marts 2018 ændres TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan indberette moms, lønsum og punktafgifter inden ...
23.03.18
SKATM-2018-30-04. Selvstændig/lønmodtager – ikke momsregistreret – hæftelse for A-skat/AM-bidrag
Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et s...
22.03.18