Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 10-03-2017

SKATM-2017-30-04. Salg af fast ejendom – momspligt – til-/ombygning i væsentligt omfang – successiv ombygning

Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-03-2017 Oprettet: 10-03-2017 Revideret: 10-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist
Jacob Kunø Christensen
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR
Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er de...
22.05.17
SKATM-2017-30-13. Momspligt – salg af bebygget ejendom – byggegrund – forelæggelse for EU-Domstolen
Vestre Landsret kommer i deres kendelse frem til, at spørgsmålet om en bebygget ejendom kan anses for en byggegrund, skal f...
19.05.17
SKATM-2017-30-12. Tinglysningsafgift – virksomhedspant – ejerpantebrev
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tinglysning af en ændring i et ejerpantebrev, der gav virksomhedspant, hvormed debitor/...
19.05.17
SKATM-2017-30-11. Momspligt – kommunalt tilskud til hal – levering mod vederlag
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales moms af tilskud til renovering af en hal. Endvidere påvi...
08.05.17
SKATM-2017-30-10. Brexit – Storbritanniens udtræden af EU – betydning for samhandel – moms, told m.v.
Notatet omhandler Storbritanniens forestående udtræden af EU samt bl.a. de moms- og toldmæssige konsekvenser heraf.
24.04.17