Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 10-03-2017

SKATM-2017-30-04. Salg af fast ejendom – momspligt – til-/ombygning i væsentligt omfang – successiv ombygning

Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-03-2017 Oprettet: 10-03-2017 Revideret: 10-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist
Jacob Kunø Christensen
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

SKATM-2017-30-18. Udtagningsmoms – solcelleanlæg – årsbaseret nettoafregning
Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrug...
21.06.17
SKATM-2017-30-17. Ændringer for solceller på vej – flexafregning for årsbaseret nettoafregning – ophævelse af den timebaserede afgiftsfritagelse
Lovforslag til ændring af elafgiftsloven samt en bebudet ændring af metoden til afregning for solcelleanlæg på årsbaseret n...
21.06.17
SKATM-2017-30-16. Ændring af momsloven – tvangsauktioner – hvem skal betale momsen
En ændring af momsloven betyder, at det fra den 1. juli 2017 vil være fogedretten, der har pligt til at indbetale momsen ve...
09.06.17
SKATM-2017-30-15. Frivillig momsregistrering – udlejning eller salg af fast ejendom
Det bindende svar indeholder sondringer omkring, hvornår en ejendom skal anses for solgt eller udlejet. Problemstillingerne...
09.06.17
SKATM-2017-30-14. Momspligtigt tilskud - tre parter - nedsættelse af pris på leverance - beregning af momsbeløb
Skatterådet bekræfter, at et offentligt tilskud skal anses som vederlag for godstransport og derfor er momspligtigt. Skatte...
02.06.17