Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 10-03-2017

SKATM-2017-30-04. Salg af fast ejendom – momspligt – til-/ombygning i væsentligt omfang – successiv ombygning

Skatterådet har afgjort, at der ved udregningen af, hvornår en gammel bygning er ombygget i så væsentligt omfang, at den skal anses som ny, skal medregnes ombygningsudgifter, der er afholdt indenfor de sidste 5 år.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 10-03-2017 Oprettet: 10-03-2017 Revideret: 10-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

Licensen og momsen – hvad er op og ned?
På det seneste har moms på den danske medielicens fået stor mediebevågenhed på grund af en dom fra EU-Domstolen om den tjek...
25.09.17
SKATM-2017-30-23. Økonomisk virksomhed - afmeldelse fra momsregistrering - regulering momsfradrag
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. ...
25.08.17
SKATM-2017-30-22. Fællesregistrering - fast ejendom - misbrugsbetragtninger
Skatterådet bekræfter, at salg af byggegrunde mellem koncernforbundne selskaber, der sammen indgår i en momsmæssig fællesre...
22.08.17
SKATM-2017-30-21. Selvstændig virksomhed - lønmodtager - uretmæssigt opkrævet moms
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, hvorefter konsulentindtægter skulle anses som lønindkomst og ikke som selvstæ...
10.08.17
Træk momsen fra, når du betaler dine medarbejderes mad i overarbejdet i høsten
Normalt har du som virksomhedsejer ikke ret til momsfradrag, når du betaler dine medarbejderes mad.
08.08.17