Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 13-03-2017

SKATM-2017-30-05. Udkast til styresignal – ansattes private brug af virksomhedens aktiver – ændring af styresignal – ingen praksisændring

Den varslede praksisændring om momsbehandlingen af ansattes private brug af virksomhedens aktiver gennemføres ikke.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 13-03-2017 Oprettet: 13-03-2017 Revideret: 13-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-30-28. Abonnement snerydning - momspligt - ikke momsfritaget
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at et abonnement på snerydning var momsfritaget forsikringsvirksomhed. Abonnementet var de...
30.11.17
SKATM-2017-30-27. Byggegrunde – afgiftspligtig person – udtagning til privat anvendelse
Skatterådet kunne i 2 bindende svar ikke bekræfte, at byggegrunde var udtaget fra den momspligtige virksomhed til privat an...
03.11.17
SKATM-2017-30-26. Straffesager – bødestraf – manglende mærkning af varebiler
Byretten dømmer i 3 sager virksomheder til at betale bøder på 5.000 kr., da deres erhvervsmæssigt benyttede varebiler ikke ...
03.11.17
Licensen og momsen – hvad er op og ned?
På det seneste har moms på den danske medielicens fået stor mediebevågenhed på grund af en dom fra EU-Domstolen om den tjek...
25.09.17
SKATM-2017-30-23. Økonomisk virksomhed - afmeldelse fra momsregistrering - regulering momsfradrag
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. ...
25.08.17