Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-03-2017

SKATM-2017-30-06. Udlejning af fast ejendom - viderefakturering af elafgift - godtgørelse til lejer

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist
Jacob Kunø Christensen
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

Har du varmepumpe eller elvarme – så tjek din BBR
Hvis du får leveret elektricitet til den lave elvarmesats, fordi din bolig er opvarmet med varme-pumpe eller elvarme, er de...
22.05.17
SKATM-2017-30-13. Momspligt – salg af bebygget ejendom – byggegrund – forelæggelse for EU-Domstolen
Vestre Landsret kommer i deres kendelse frem til, at spørgsmålet om en bebygget ejendom kan anses for en byggegrund, skal f...
19.05.17
SKATM-2017-30-12. Tinglysningsafgift – virksomhedspant – ejerpantebrev
Skatterådet kunne ikke bekræfte, at tinglysning af en ændring i et ejerpantebrev, der gav virksomhedspant, hvormed debitor/...
19.05.17
SKATM-2017-30-11. Momspligt – kommunalt tilskud til hal – levering mod vederlag
Skatterådet bekræfter i et bindende svar, at der ikke skal betales moms af tilskud til renovering af en hal. Endvidere påvi...
08.05.17
SKATM-2017-30-10. Brexit – Storbritanniens udtræden af EU – betydning for samhandel – moms, told m.v.
Notatet omhandler Storbritanniens forestående udtræden af EU samt bl.a. de moms- og toldmæssige konsekvenser heraf.
24.04.17