Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-03-2017

SKATM-2017-30-06. Udlejning af fast ejendom - viderefakturering af elafgift - godtgørelse til lejer

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist
Jacob Kunø Christensen
Jura & Skat, Skat

Af samme forfatter

SKATM-2017-30-18. Udtagningsmoms – solcelleanlæg – årsbaseret nettoafregning
Landsskatteretten giver i sagerne bl.a. virksomhederne medhold i, at der ved beregning af udtagningsmoms for privat forbrug...
21.06.17
SKATM-2017-30-17. Ændringer for solceller på vej – flexafregning for årsbaseret nettoafregning – ophævelse af den timebaserede afgiftsfritagelse
Lovforslag til ændring af elafgiftsloven samt en bebudet ændring af metoden til afregning for solcelleanlæg på årsbaseret n...
21.06.17
SKATM-2017-30-16. Ændring af momsloven – tvangsauktioner – hvem skal betale momsen
En ændring af momsloven betyder, at det fra den 1. juli 2017 vil være fogedretten, der har pligt til at indbetale momsen ve...
09.06.17
SKATM-2017-30-15. Frivillig momsregistrering – udlejning eller salg af fast ejendom
Det bindende svar indeholder sondringer omkring, hvornår en ejendom skal anses for solgt eller udlejet. Problemstillingerne...
09.06.17
SKATM-2017-30-14. Momspligtigt tilskud - tre parter - nedsættelse af pris på leverance - beregning af momsbeløb
Skatterådet bekræfter, at et offentligt tilskud skal anses som vederlag for godstransport og derfor er momspligtigt. Skatte...
02.06.17