Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-03-2017

SKATM-2017-30-06. Udlejning af fast ejendom - viderefakturering af elafgift - godtgørelse til lejer

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2017-30-27. Byggegrunde – afgiftspligtig person – udtagning til privat anvendelse
Skatterådet kunne i 2 bindende svar ikke bekræfte, at byggegrunde var udtaget fra den momspligtige virksomhed til privat an...
03.11.17
SKATM-2017-30-26. Straffesager – bødestraf – manglende mærkning af varebiler
Byretten dømmer i 3 sager virksomheder til at betale bøder på 5.000 kr., da deres erhvervsmæssigt benyttede varebiler ikke ...
03.11.17
Licensen og momsen – hvad er op og ned?
På det seneste har moms på den danske medielicens fået stor mediebevågenhed på grund af en dom fra EU-Domstolen om den tjek...
25.09.17
SKATM-2017-30-23. Økonomisk virksomhed - afmeldelse fra momsregistrering - regulering momsfradrag
Landsskatteretten stadfæster SKATs afgørelse hvorefter en virksomhed ikke drev økonomisk virksomhed i momslovens forstand. ...
25.08.17
SKATM-2017-30-22. Fællesregistrering - fast ejendom - misbrugsbetragtninger
Skatterådet bekræfter, at salg af byggegrunde mellem koncernforbundne selskaber, der sammen indgår i en momsmæssig fællesre...
22.08.17