Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 16-03-2017

SKATM-2017-30-06. Udlejning af fast ejendom - viderefakturering af elafgift - godtgørelse til lejer

Der er en række betingelser, der skal opfyldes, hvis en lejer af en driftsbygning skal tilbagesøge elafgift. Notatet beskriver betingelserne.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Moms- og afgiftsspecialist

Jacob Kunø Christensen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-30-08. Virksomhed på pause kunne fortsat være momsregistreret
En virksomhed, der er berostillet grundet indehavers sygdom, skal ikke anses for ophørt. Da virksomhedens aktiver af den gr...
23.04.18
SKATM-2018-30-07. Udlejning af fast ejendom – betaling fra lejere til ejendomsskat m.v. – udlægsreglerne
En udlejer af fast ejendom kunne ikke anvende udlægsreglerne ved lejeres betalinger til dækning af ejendomsskat og forsikri...
17.04.18
SKATM-2018-30-06. Momsfritagelse – særskilt salg af bebygget grund
Skatterådet bekræfter, at en kommunes særskilte salg af en bebygget grund, hvor bygninger er ejet af tredjemand, er momsfri...
17.04.18
SKATM-2018-30-05. Ændringer i TastSelv Erhverv – Rettelse af momsindberetninger m.m. – Ikke muligt at rette flere perioder ad gangen
Med udgangen af marts 2018 ændres TastSelv Erhverv, så man ikke længere kan indberette moms, lønsum og punktafgifter inden ...
23.03.18
SKATM-2018-30-04. Selvstændig/lønmodtager – ikke momsregistreret – hæftelse for A-skat/AM-bidrag
Landsskatteretten konkluderer, at der i sagen er tale om et lønmodtagerforhold, ved en persons udførsel af arbejde for et s...
22.03.18