Feedback Form

  

Oprettet: 08-01-2018

Satser og beløbsgrænser 2017/2018

Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2017/2018.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 08-01-2018 Oprettet: 08-01-2018 Revideret: 08-01-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-02-07. Ejendomsavance. Ikke skattefrit salg af helårsbolig anvendt som fritidsbolig.
En ejendom, der på salgstidspunktet havde status som helårsbolig, men som i ejertiden var blevet anvendt som fritidsbolig, ...
14.12.18
SKATM-2018-02-06. Ejendomsavance. Anmodning om genanbringelse. Bundet af valg ved efterfølgende salg
Byretten fandt, at den skattepligtige var bundet af, at ejendomsavancen for salg af ejendom i 2006 blev genanbragt i køb af...
23.11.18
SKATM-2018-02-05. Ejendomsavance. Tab. Genoptagelse
Tab fra og med indkomstår 2015, som ikke selvangives, kan ikke fremføres, medmindre der sker genoptagelse efter skatteforva...
16.11.18
SKATM-2018-02-03. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn- og skøn. Herlighedsværdi
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Herlighedsværdi af parklignende h...
15.06.18
SKATM-2018-02-02. Ejendomsavance. Genanbringelse i køb og forbedringer. Interessentskab. Principsag
Principsagen vedrører spørgsmålet, om der kan genanbringes ejendomsavance i køb af ejendomme og forbedringer på ejendomme, ...
12.04.18