Skattemeddelelse 

Oprettet: 14-01-2020

SKATM-2020-31-01: Satser og beløbsgrænser 2019/2020

Oversigt over satser og beløbsgrænser i skatte- og afgiftslovgivningen for 2019/2020.”

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 14-01-2020 Oprettet: 14-01-2020 Revideret: 14-01-2020

Forfatter

Jura og Skat
Senior Tax Manager

Søren Harrild Eriksen

Team Personer


Af samme forfatter

SKATM-2020-02-01. Notat om sælgerpantebrevsmodellen
Notatet gennemgår de nye regler i ejendomsavancebeskatningslovens § 6 D (sælgerpantebrevsmodellen).
06.03.20
SKATM-2019-02-08. Ejendomsavance. Erstatning for strukturskader. Principsag. Styresignal offentliggjort
I styresignalet beskrives ændring af praksis vedrørende den skattemæssige behandling af erstatninger udbetalt i forbindelse...
20.12.19
Tænk på din skat inden nytår
Har du almindeligt kalenderårsregnskab, er der en række forhold, du som landmand skal være opmærksom på, før 2019 er forbi....
16.12.19
SKATM-2019-02-07. Ejendomsavance. Indeksering fra 1993 til 2016. Styresignal om genoptagelse
I styresignalet gennemgås adgangen til genoptagelse af skatteansættelser, da Den juridiske vejledning angiver en forkert sa...
06.12.19
SKATM-2019-02-06. Ejendomsavance. Fordeling af handelspris godkendt. Syn og skøn. Herlighedsværdi. Dårlig arrondering af jorden
Landsskatteretten godkendte parternes fordeling af handelsprisen for en landbrugsejendom. Der var tale om herlighedsværdi p...
02.07.19