Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-03-2018

SKATM-2018-13-15. Aktionærlånsbeskatning af mellemregning udlignet ved modregning i udlodning

En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en udlodning fra selskabet, der blev modregnet i saldoen. Både aktionærlånet og udlodningen blev beskattet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-03-2018 Oprettet: 07-03-2018 Revideret: 07-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-29. Skal foreninger indsende selvangivelse?
Almenvelgørende foreninger, i hvilke det af vedtægterne fremgår, at foreningens formue ved opløsning udelukkende skal gå ti...
15.06.18
SKATM-2018-13-28. Lån til eget nødlidende selskab. Renter. Gældseftergivelse.
En hovedanpartshaver beregnede hvert år renter af et lån til sit nødlidende selskab. Renterne blev straks gældseftergivet o...
08.06.18
SKATM-2018-13-27. Forrentning af hovedaktionærs fordring på eget selskab
Et rentefrit hovedaktionærlån til selskabet var af SKAT rentefikseret med 4% p.a. LSR hjemviste sagen med krav om, at SKAT ...
08.06.18
SKATM-2018-00-09. Fusionsdato ved grænseoverskridende fusion
Ny lovbestemmelse gør vedtagelsesdagen til fusionsdato ved grænseoverskridende fusioner.
08.06.18
SKATM-2018-13-25. Er ikke fradragsberettigede, men erhvervsmæssigt begrundede udgifter afholdt i aktionærens interesse?
Afholder et selskab udgifter i aktionærens interesse, udbyttebeskattes aktionæren. I denne sag ansås udgiften for erhvervsm...
01.06.18