Feedback Form

Skattemeddelelse 

Oprettet: 07-03-2018

SKATM-2018-13-15. Aktionærlånsbeskatning af mellemregning udlignet ved modregning i udlodning

En hovedaktionær optog løbende via mellemregningen med selskabet i 2013 et lån på 215 tus.kr. Lånet blev udlignet via en udlodning fra selskabet, der blev modregnet i saldoen. Både aktionærlånet og udlodningen blev beskattet.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 07-03-2018 Oprettet: 07-03-2018 Revideret: 07-03-2018

Forfatter

Økonomi & Virksomhedsledelse
Skattekonsulent

Christian Homilius

Jura & Skat, Skat


Af samme forfatter

SKATM-2018-13-55. Aktionærlån. Lån til far via mellemregningskonto. Mellemregning. Afdrag på gammelt ”lovligt” aktionærlån
Et selskab havde via en mellemregning ydet lån til hovedaktionærens far. Lånet ansås for omfattet af ligningslovens § 16 E ...
07.12.18
SKATM-2018-13-54. Almennyttige foreninger er fri for selvangivelsespligt
Almennyttige foreninger skal ikke indsende selvangivelse i relation til skattepligtige erhvervsmæssige indtægter, hvis fore...
07.12.18
SKATM-2018-13-53. Sambeskatning. Ny bekendtgørelse
Bekendtgørelsen beskriver, hvilke oplysninger der i relation til sambeskatninger skal indsendes til SKAT om administrations...
30.11.18
SKATM-2018-13-52. Hovedaktionærs frigørelse for kaution. Udbytte.
En eneaktionærs ægtefælle blev frigjort for en kautionsforpligtelse ved at lade det selskab, der kautioneredes for, overdra...
02.11.18
SKATM-2018-13-51. KASI Jesper. Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri omstrukturering
En rådgiver ansøgte på vegne af 2 selskaber om lov til skattefri tilførsel. Efterfølgende transaktioner gjorde, at tilladel...
02.11.18