Feedback Form

Planteavlsorientering 

Oprettet: 02-01-2018

Dyrkning af hestebønner i vore nabolande

Hestebønner dyrkes udbredt i vore nabolande, der er derfor gennemført et litteraturstudie for at sammenligne dyrkningsanbefalingerne

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 02-01-2018 Oprettet: 02-01-2018 Revideret: 02-01-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Love og regler

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Henrik Vestergaard Poulsen

Af samme forfatter

Oversigten 2017
Afsnit A
01.12.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
15.01.18
Drændybdens betydning for effekten af kvælstoftilførsel på udbytte og kvælstofoptag
Væsentlige observationer fra målinger af vandspejlsdynamik, samt opnåede resultater ang. effekten af forskellige niveauer a...
22.12.17
Drændybdens betydning for høstudbyttet - seks års resultater
Der foreligger nu seks års resultater fra et forsøg med drændybdens betydning for udbyttet. Nærværende artikel viser de sen...
22.12.17
Undersøgelser af udvaskning ved stigende mængder kvælstof i den internationale forskningslitteratur
Effekten på udvaskningen ved at reducere kvælstoftilførslen har igennem årene været genstand for betydelig faglig diskussio...
20.12.17