Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 04-07-2018

Rodbrand i hestebønner

Det antages, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb.

De seneste par uger er der modtaget flere henvendelser om enkeltstående planter i hestebønner, der begynder at miste saftspændingen og visner. Når rødderne trækkes op, er de brune-sorte. Se billede 1.

Planteprøver fra flere marker har været nærmere undersøgt, og der er fundet angreb af Fusarium og/eller rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani). Begge svampe er ”svage” rodbrandsvampe. Det antages derfor, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb. Da der er tale om svage rodbrandsvampe er der heller ikke nødvendigt at tage specielle hensyn mht sædskiftet fremadrettet, men selvfølgelig skal der være et ophold i sædskiftet af hensyn til sædskiftesygdommen hestebønnerodråd (Phytophthora pisi). Denne sygdom er ikke påvist i de modtagne prøver. Se nærmere om hestebønnerodråd i Ny rodbrandsvamp i hestebønner og ærter.

I år har der også været mange bladrandbiller, og det angives i litteraturen, at der kan komme sekundære svampeangreb på rødderne som følge af gnavene fra larverne, så det kan måske også være medvirkende. Se nærmere i Aktuelt om skadedyr i hestebønner.

I en enkelt prøve var reaktionstallet i marken meget lavt. I denne mark optrådte rodbrandangrebene i pletter. Se nærmere i Bælgplanter er følsomme for lavt reaktionstal.


Billede 1. Angreb af rodbrand i hestebønner.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 04-07-2018 Oprettet: 04-07-2018 Revideret: 04-07-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Ny rapport til Folketinget om resistens hos Aspergillus mod triazoler i sygehusvæsenet
Rapporten fastslår, at der er behov for viden om, hvilke triazolanvendelser udenfor sygehusvæsenet, der har betydning. Nye ...
19.02.19
Svampemidlet Orius 200 EW afmeldt og Orius Max 200 EW godkendt
Mange planteværnsmidler skifter i denne tid ejere, hvorved midlerne afmeldes, og midlerne skifter registreringsnummer samt ...
13.02.19
Analyse af data fra registreringsnettet for bladsvampe i majs i 2013-2018
Der er foretaget en analyse af evt. sammenhænge mellem angreb af bladsvampe i majs i registreringsnettet i 2013-2018 og opl...
12.02.19
Kan afslåning af raps bekæmpe rapsjordlopper?
Afslåning reducerede larveantallet med op til 55 procent. Slåning ved begyndende strækning gav udbyttetab.
11.02.19
Dispensation til bejdsning af roer med skadedyrsmidlet Gaucho WS 70 til sæson 2019
Der må efter brug af bejdsede frø ikke i den efterfølgende sæson sås blomstrende eller bi-attraktive afgrøder på det pågæld...
04.02.19
Promilleafgiftsfonden

Læs også