Feedback Form

PlanteNyt 

Oprettet: 04-07-2018

Rodbrand i hestebønner

Det antages, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb.

De seneste par uger er der modtaget flere henvendelser om enkeltstående planter i hestebønner, der begynder at miste saftspændingen og visner. Når rødderne trækkes op, er de brune-sorte. Se billede 1.

Planteprøver fra flere marker har været nærmere undersøgt, og der er fundet angreb af Fusarium og/eller rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani). Begge svampe er ”svage” rodbrandsvampe. Det antages derfor, at planterne har været svækkede af tørke og derfor er blevet modtagelige for angreb. Da der er tale om svage rodbrandsvampe er der heller ikke nødvendigt at tage specielle hensyn mht sædskiftet fremadrettet, men selvfølgelig skal der være et ophold i sædskiftet af hensyn til sædskiftesygdommen hestebønnerodråd (Phytophthora pisi). Denne sygdom er ikke påvist i de modtagne prøver. Se nærmere om hestebønnerodråd i Ny rodbrandsvamp i hestebønner og ærter.

I år har der også været mange bladrandbiller, og det angives i litteraturen, at der kan komme sekundære svampeangreb på rødderne som følge af gnavene fra larverne, så det kan måske også være medvirkende. Se nærmere i Aktuelt om skadedyr i hestebønner.

I en enkelt prøve var reaktionstallet i marken meget lavt. I denne mark optrådte rodbrandangrebene i pletter. Se nærmere i Bælgplanter er følsomme for lavt reaktionstal.


Billede 1. Angreb af rodbrand i hestebønner.

Kontakt din lokale rådgivningsvirksomhed, hvis du vil vide mere om dette emne.
Sidst bekræftet: 04-07-2018 Oprettet: 04-07-2018 Revideret: 04-07-2018

 Hurtig hjælp i tørken

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Planteværn

Ghita Cordsen Nielsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

4. registrering af rapsjordlopper den 17.-18. september
Pt. er tærsklen på 25 rapsjordlopper overskredet på ca. 25 procent af lokaliteterne. Evt. bekæmpelse rettet mod larveangreb...
18.09.18
1. registrering af bladlus i vinterhvede og vinterbyg i uge 38
Der bedømmes i tidligt såede marker i milde områder af landet. De første registreringer er foretaget. Der er fundet bladlus...
18.09.18
Status for resistens hos hvedegråplet mod SDHI-svampemidler
Status efter sæson 2017 er, at der ses tilfælde af svigtende effekt i marken i Irland, UK og Holland. I Tyskland er der fun...
18.09.18
Angreb af fritfluelarver i vintersæd
Der er i flere tilfælde meldt om kraftige angreb. Der er ingen muligheder for bekæmpelse på nuværende tidspunkt. Sort stub ...
18.09.18
Monitering af fusariumtoksiner i hvede i 2018
Ud af 23 prøver kunne der kun påvises toksin i en enkelt prøve. 19 af markerne var pløjet, og 4 marker var upløjet med forf...
18.09.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også