Oprettet: 16-01-2017

Forsøg med dyrkning af præriehirse (switchgrass)

Rapport beskriver markforsøg udført på Langeland i årene 2010-2015 vedr. sorter, høsttid og gødskning i præriehirse (switchgrass) med måling af udbytte, N-min i jorden og metanpotentiale for biomassen.

   
Sidst bekræftet: 16-01-2017 Oprettet: 16-01-2017 Revideret: 16-01-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Søren Ugilt Larsen

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøg med separation af afgasset gylle med naturlig sedimentation og skruepresning
Forsøg med naturlig sedimentation i afgasset gylle i op til 50 dage viste, at bundfældning sker langsomt og kun fører til r...
22.11.19
Halm og efterafgrøde til biogasproduktion
Nye forsøg med samlet høst af halm og efterafgrøder til biogas produktion understreger, at efterafgrødernes vækst varierer...
15.12.17
Forsøg med etablering og ukrudtsbekæmpelse i roer
Rapport beskriver markforsøg med roer udført i 2015-2016 vedr. pløjefri etablering og vedr. radrensning+båndsprøjtning som ...
16.01.17
Høst af halm+efterafgrøder til biogasproduktion
En samlet høst af halm og efterafgrøder efter ribbehøst eller mejetærskning med høj kornstub kan være en mulighed for at gø...
16.12.16
Høstprognose 2007
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående...
19.09.07