Feedback Form

  

Oprettet: 16-01-2017

Forsøg med dyrkning af præriehirse (switchgrass)

Rapport beskriver markforsøg udført på Langeland i årene 2010-2015 vedr. sorter, høsttid og gødskning i præriehirse (switchgrass) med måling af udbytte, N-min i jorden og metanpotentiale for biomassen.

   
Sidst bekræftet: 16-01-2017 Oprettet: 16-01-2017 Revideret: 16-01-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Seniorkonsulent

Søren Ugilt Larsen

AgroTech


Af samme forfatter

Forsøg med separation af afgasset gylle med naturlig sedimentation og skruepresning
Forsøg med naturlig sedimentation i afgasset gylle i op til 50 dage viste, at bundfældning sker langsomt og kun fører til r...
22.11.19
Forsøg med etablering og ukrudtsbekæmpelse i roer
Rapport beskriver markforsøg med roer udført i 2015-2016 vedr. pløjefri etablering og vedr. radrensning+båndsprøjtning som ...
16.01.17
Høstprognose 2007
Årets kornhøst forventes kun at blive på ca. 8,2 millioner tons eller ca. 10 pct. mindre end gennemsnittet af de foregående...
19.09.07