Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 31-03-2017

 2733

Oprettet: 31-03-2016

OptiPlant - et projekt om efterafgrøder

Projektet OptiPlant skal gøre efter- og mellemafgrøder til en win-win-sag for miljøet, klimaet og landmandens økonomi. Projektet slutter i 2016. Hjemmesiden er nedlagt, men du kan læse om projektet her.

Projektbeskrivelse

Efter- og mellemafgrøder er et helt centralt virkemiddel til yderligere at reducere kvælstofudledningen og til at mindske landbrugets klimapåvirkning. I forbindelse med vandplanerne stilles der krav om, at op mod 35% af dyrkningsarealet skal tilsås med efterafgrøder i de mest følsomme oplande.

Efter- og mellemafgrøder er i sig selv en omkostning for landmanden og de indskrænker landmandens muligheder for at dyrke højtydende vinterafgrøder.

Vi vurderer, at en mere målrettet og optimal anvendelse dels kan nedbringe omkostningerne dels give betydelige dyrkningsmæssige fordele i form af næringsstoftilgængelighed, bekæmpelse af ukrudt og skadegørere, erosionsbeskyttelse samt forbedring af jordens frugtbarhed og kvalitet.

Formål
OptiPlant har til formål at optimere efter og mellemafgrøder som centrale værktøjer til opnåelse af en bæredygtig planteproduktion – det vil sige at gøre efter- og mellemafgrøder til en win-win strategi for miljø, klima og driftsøkonomi.

Mål
OptiPlant vil udvikle dyrkningen af efter- og mellemafgrøder til nuværende og fremtidige klima og dyrkningsforhold. Vi vil kvantificere effekt af arter, sorter og blandinger på miljø, klima og produktionsøkonomi og nå ud til slutbrugerne via beslutningsstøtteværktøjer, formidling og demonstration.

Til top  

Projektdeltagere

Aarhus Universitet, Institut for Agroøkonomi - Jord og Næringsstoffer

Lars J. Munkholm
8715 7727 / 2515 2716
lars.munkholm@agrsci.dk 
Projektleder     
        
Ingrid K. Thomsen
Seniorforsker
8715 7763
ingrid.thomsen@agrsci.dk      
           
Søren O. Petersen
8715 7756 / 4026 0627
soren.o.petersen@agrsci.dk      
           
Elly Møller Hansen
8715 7732
elly.m.hansen@agrsci.dk      
            
Lotfollah Abodollahi
8715 7684
Lotfollah.Abdollahi@agrsci.dk     

Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk Institut

Jens Erik Ørum
3533 6879 / 4087 8506
je@foi.ku.dk 

LRØ

Jacob Winther Nymand
7658 7480 / 3057 0949
jwn@lro.dk  
     
Simon Rosendahl Bjorholm
7658 7473 / 2045 3248 / 7658 7785
srb@lro.dk 

DLF-Trifolium

Ole Grønbæk 
6317 1622 / 2145 6128
salesdk@dlf.dk  

SEGES

Hans S. Østergaard
Specialkonsulent
87405431 / 30921732
hso@seges.dk    
     
Janne Aalborg
Specialkonsulent
8740 5421 / 4034 9051
jan@seges.dk

Til top 

Forsøget ved Holeby

Efterafgrøder - sammenligning af forskellige arters miljøeffekt og eftervirkning på lerjord i et nedbørsfattigt område.


Formål:

At sammenligne effekt af forskellige arter, herunder bælgplanter og blandinger af arter anvendt som efterafgrøde på sandjord i Vestjylland på kvælstofoptagelse, N-min og udbytte i den efterfølgende vårbygafgrøde

Lokalitet:
Holeby

Forsøgsbehandlinger:

Forsøgs-
led
Efterafgrøde Specifikation Såtidspunkt
1 Ingen Ukrudt og spildkorn
får lov at vokse
 
2 Strandsvingel  10 kg Tower 15. marts
3 Olieræddike 14 kg Arena 15. juli
4 Gul sennep 8 kg Valiant 15. juli
5 Fodervikke 100 kg Candy 15. juli
6 Alexandrinekløver 12 kg 15. juli
7 Boghvede 10 kg Lileja 15. juli
8 Honningurt 10 kg Angelia 15. juli
9 Olieræddike+Fodervikke 8 kg Arena+50 kg Candy 15. juli
10 Havre 150 kg Fläminsprofi 5. august 
11 Tysk blanding
(ærter, alexandrinekløver, seradel, honningurt, boghvede og fodervikke)
75 kg Villana 5. august 
12 Landsberger blanding
(vintervikke, blodkløver og westerwoldisk rajgræs)
40 kg Villana+40 kg Askari 5. august 


Målinger:

Forsøg  Tekstur, Rt, Pt, Kt, Mgt Plante-
bestand mv.
 N-min  N-optag N-udvaskning
   


April


Sept.


Nov.


Sept.


Nov.

Før høst


Høst

 
Lerjord

x

x

x

x

x

x

x

x

x


 

Jordbundsanalyser:

Total-N, pct. 0,12
Reaktionstal- Rt 6,4
Fosfortal - Pt 4,8
Kaliumtal- Kt 10,2
Magnesiumtal - Mgt 3,9
JB nr. 6

Link til detaljerede forsøgsplaner og forsøgsdokumentation 
Link til forsøgsplan Forår og sommer 2012 
Link til forsøgsplan Efterår 2012-Høst 2013 
Link til Forsøgsdokumentation forår og sommer 2012 
Link til Forsøgsdokumentation efterår 2012-Høst 2013

Til top

Forsøget ved Sunds

Efterafgrøder - sammenligning af forskellige arters miljøeffekt og eftervirkning på sandjord i et nedbørsrigt område.

Formål: 
At sammenlige effekt af forskellige arter, herunder bælgplanter og blandinger af arter anvendt som efterafgrøde på sandjord i Vestjylland på kvælstofoptagelse, N-min og udbytte i den efterfølgende vårbygafgrøde

Lokalitet:
Sunds

Forsøgsbehandlinger:

Efterafgrøde  Specifikation  Såtidspunkt 
Ingen Ukrudt og spildkorn får lov at vokse  
Strandsvingel  10 kg Tower 15. marts
Alm. rajgræs  10 kg Jumbo 15. marts
Hvidkløver  4 kg Rivendel 15. marts 
Humlesneglebælg  6 kg Virgo 15. marts 
Hvidkløver+alm. rajgræs 2 kg Rivendel+8 kg Jumbo 15. marts 
Rødkløver+strandsvingel 2 kg Rajah+8 kg Tower 15. marts 
Olieræddike 11 kg Arena 5. august 
Vinterraps 5 kg Vision 5. august 
Vinterrug 100 kg Askari 5. august 
Vintervikke 75 kg Villana 5. august 
Vintervikke+vinterrug 40 kg Villana+40 kg Askari 5. august 

Målinger:

Forsøg  Tekstur, Rt, Pt, Kt, Mgt Plante-
bestand mv.
 N-min  N-optag N-udvaskning
   


April


Sept.


Nov.


Sept.


Nov.

Før høst


Høst

 
Sandjord

x

x

-

x

-

x

x

x

-

 

Jordbundsanalyser:

Total-N, pct. 0,14
Reaktionstal- Rt 6
Fosfortal - Pt 5
Kaliumtal- Kt 4,4
Magnesiumtal - Mgt 6,3
JB nr. 1

Link til detaljerede forsøgsplaner og forsøgsdokumentation 
Link til forsøgsplan Forår og sommer 2012 
Link til forsøgsplan Efterår 2012-Høst 2013 
Link til Forsøgsdokumentation forår og sommer 2012 
Link til Forsøgsdokumentation efterår 2012-Høst 2013

Til top

Resultater fra forsøg

Resultater fra forsøg med efter- og mellemafgrøder 2012 (Oversigt over Landsforsøgene 2012)

Resultater fra forsøg med efter- og mellemafgrøder 2013 (Oversigt over Landsforsøgene 2013)


Resultater fra forsøg med efter- og mellemafgrøder 2014 (Oversigt over Landsforsøgene 2014)
 

Til top

Artikler/presse

6. februar 2015 - LandbrugsAvisen
Olieræddike reparerer pakningsskader
 

Oktober 2014 - Magasinet Mark
Efterafgrøder serverer kvælstof til næste afgrøder
 

6. februar 2013 - VFL.dk
Mest muligt ud af mellem- og efterafgrøder
 

December 2012 - Soil Use and Management. 28, 517-529.
Munkholm, L.J., Hansen, E.M. 2012.
Catch crop and tillage effects on biomass production, nitrogen uptake and root Development
 

21. marts 2012 - LandbrugsAvisen
Million-projekt skal få mest ud af efter- og mellemafgrøderne
 


21. marts 2012 - Maskinbladet
Få mest muligt ud af efter- og mellemafgrøder

Til top

Sidst bekræftet: 31-03-2016 Oprettet: 31-03-2016 Revideret: 31-03-2016

Kontakt

Teamleder

Nanna Hellum Kristensen

Gødning/Produktion


Forfatter

Planter & Miljø
Hans Spelling Østergaard

Af samme forfatter

Kan danske analysemetoder for mikronæringsstoffer erstattes af internationale metoder?
Det er blevet undersøgt, om danske analysemetoder for mikronæringsstoffer (Cu, Zn, B og Mn) i jordprøver kan erstattes af i...
23.12.16
Afstanden mellem mark og husdyrbedrift har betydning for fosfor- og kaliumtallet
En analyse af ca. 12.000 marker fra 591 husdyrbedrifter viser, at både fosfor- og kaliumtallet falder signifikant, jo størr...
19.12.16
Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud fra teksturen i pløjelaget
På grundlag af teksturanalyser i 4 jordlag på 856 marker i Kvadratnettet vurderes, hvor roddybden med rimelighed kan fastsæ...
23.09.16
Målinger af N-min og kvælstofoptagelse i majsmarker - Projekt EfterMajs 2012-2013
N-min målinger og målinger af kvælstofoptagelsen i majs skal danne grundlag for udvikling af modeller, som kan beskrive udv...
15.10.15
Ændringer i kulstofindholdet I landbrugsjord fra 1986 til 2009
Jordens indhold af kulstof er målt I 1986, 1997 og 2009 på et stort antal landbrugsarealer i Kvadratnettet. Resultaterne vi...
07.09.15