Oprettet: 11-03-2020

Pesticidrester i kartofler

Undersøgelser af pesticidrester i kartofler i perioden 2017-2018 tyder på, at pulverbejdse med pencycuron direkte på læggekartoflerne i tilkørselsvogne eller i lægger kan føre til afsætning/kontaminering af døtre knolde i jorden eller ved optagning.

Brugen af Proxanil medfører risiko for systemisk transport til døtre knoldene i både danske og udenlandske undersøgelser. Undersøgelserne er dog for begrænset til at afgøre om brugen helt skal undlades eller begrænses til et givet vækststadie eller dato, for at der ikke sker afsætning/kontaminering af døtre knolde.
Sidst bekræftet: 11-03-2020 Oprettet: 11-03-2020 Revideret: 11-03-2020

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20
Udfasning af Monceren til bejdsning af kartofler
EU har vedtaget en ny lavere grænseværdi (MRL), som er detektionsgrænsen for rester af pencycuron (Monceren) i kartofler ti...
11.03.20
Husk analyser for kloridindhold i specielt afgasset gylle til brug stivelseskartofler
Nogle typer af husdyrgødning og specielt afgasset gylle kan indeholde et højt indhold af klorid, som nedsætter tørstofindho...
19.02.20
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder
Forebyggelse af kartoffelcystenematoder indeholder en strategi som bygger på løbende anvendelse af jordprøver og resistente...
13.02.20