Oprettet: 16-07-2019

Gozai godkendt på dispensation til nedvisning af læggekartofler i 2019

Gozai (pyraflufen, reg. nr. 604-28) er godkendt til anvendelse til nedvisning af læggekartofler i perioden 12. juli – 8. november 2019. Tilladelsen til opbevaring af midlet vil bortfalde den 8. november 2019.

Betingelser

Dispensationen er givet på følgende betingelser:

  • Må kun anvendes til nedvisning af kartofler beregnet til læggekartofler.
  • Dispensation til anvendelse gælder i perioden 12. juli - 8. november 2019. Tilladelse til opbevaring bortfalder 8. november 2019.
  • Må anvendes i en dosering på 0,8 l per ha tidligst fra vækststadie 94. Doseringen må ikke overskrides.
  • Må maksimalt anvendes to gang pr. sæson med minimum 7 dages mellemrum.
  • Der skal anvendes 200-300 l vand pr. ha og tilsættes 1,5 l Renol pr. ha.
  • Må ikke anvendes senere end 14 dage før høst.
  • Må ikke anvendes nærmere end 15 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
  • Må ikke anvendes nærmere end 1 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Læs mere om Gozai i Middeldatabasen, hvor etikette og sikkerhedsdatablad forefindes.

Anvendelse

Gozai kan anvendes til nedvisning af både stængler og blade og hindrer derved genvækst. Gozai er udviklet og anvendt som et middel primært med effekt overfor stængler. Indledende forsøg i både Danmark og udlandet viser, at Gozai også kan have effekt på blade om end det går langsommere end ved brug af Reglone. Dette søges bekræftet i forsøg i 2019. Forsøg i 2018 viste desuden, at kartofler behandlet rettidigt med Gozai har mindre evne til at give genvækst. Effekten af Gozai ses ikke umiddelbart, men kan normalt iagttages efter nogle dage. Størst nedvisning indtræffer efter 14-21 dage.

For at opnå bedst effekt behandles om formiddagen. Der skal mindst være 4 timer før mørket falder på. Gozai er regnfast efter 2 timer. Der kan blandes med Ranman Top, hvis der samtidig ønskes effekt mod kartoffelskimmel (knoldskimmel). På grund af olietilsætningen kan der ikke blandes med fluazinamprodukter. Ved udsprøjtning vælges dyser, der giver små dråber, så der opnås en god dækning af de grønne plantedele.

Ved brug af forudgående behandling med Reglone eller aftopning er det afgørende at anvendelsen af Gozai er rettet mod de tilbageværende grønne stængler efter at bladene er nedvisnet med diquat eller fjernet ved aftopning. Der er reduceret effekt af Gozaide stængler, som fremkommer ved genvækst.

Nordisk alkali har lavet en vejledende oversigt til anvendelse af Gozai, som bygger på kartoffelsorternes erfaringsmæssige grokraft. Stivelsessorter og meget grønne kartofler vil oftest kræve størst indsats.

Anbefaling ved nedvisning af grøn top

Grokraft 1-2 behandlinger med Reglone Behandling af stængler efter 4-5 dage Behandling af stængler efter 7 dage
* 1,0 - 2,5 l Reglone 0,8 l Gozai + 1,5 Renol  
** 1,0 - 2,5 l Reglone 1,0 - 2,5 l Reglone 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol
*** 1,0 - 2,5 l Reglone 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol

Der må max. behandles med 2 gange 2,5 l/ha Reglone.

Anbefaling ved aftopning

Grokraft

1.behandling

2.behandling af stængler efter 1-3 dage

3.behandling af stængler efter 7 dage

* Aftopning 0,8 Gozai + 1,5 Renol  
** Aftopning 0,8 Gozai + 1,5 Renol 0,8 Gozai + 1,5 Renol  
*** Aftopning 0,8 Gozai + 1,5 Renol 0,8 Gozai + 1,5 Renol

Ved aftopning efterlades en stub på 15 til 20 cm. Fra aftopning til 1. sprøjtning skal der ca. gå 1 til 3 døgn.Til top

 

Sidst bekræftet: 16-07-2019 Oprettet: 16-07-2019 Revideret: 16-07-2019

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent, Kartofler

Lars Bødker

Afgrøder & Produktion


Af samme forfatter

Titus WSB - dispensationsansøgningen forventes afvist
Ansøgningen om anvendelse af Titus WSB på dispensation vil med stor sandsynlighed blive afvist af Miljøstyrelsen på grund a...
22.05.20
Titus - dispensation er forsinket
Muligheder for ukrudtsbekæmpelse uden Titus
23.04.20
Ukrudt i kartofler
Bekæmpelse af ukrudt i kartofler skal du planlægge ud fra viden om ukrudtsarter på arealet. Diquat er forbudt og ny strateg...
07.04.20
Udvidet godkendelse af Propulse SE 250 til brug i kartofler
Propulse SE 250 har opnået en udvidet godkendelse til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.
19.03.20
Stop for markedsføring af Rizolex 10 D
Godkendelsen af Rizolex 10 D med reg. nr. 526-2 er afmeldt pr. 01.09.2020. Afviklingsfristen for anvendelse og besiddelse h...
13.03.20

Læs også