Feedback Form

Du er her: LandbrugsInfo > Planteavl > Afgrøder > Korn

Korn

 Artikler

Nye artikler

Bygfluerne flyver
Bekæmpelse anbefales nu i vårhvede. I vårbyg anbefales bekæmpelse, hvis der er mange bygfluer i marken.
20.05.19

Anvend ikke for lav dosis mod gulrust i hvedemarker med kraftigere angreb
Er der kraftigere angreb på sprøjtetidspunktet, er det sværere at få god effekt, og dosis skal øges.
16.05.19

Vækstregulering samt forebyggelse af aks- og strånedknækning i vårsæd
Det anbefales kun at vækstregulere vårsæd, hvis der er en meget frodig vækst. Svampesprøjtning har også effekt mod aks- og ...
16.05.19

Angreb af skadegørere i korn og rajgræs i registreringsnettet i uge 20
Gulrust har igen bredt sig, og mest ses i Benchmark, Kalmar og Sheriff. Anvend ikke for lav dosis mod gulrust i marker med ...
14.05.19

Forekomsten af bygfluer i vårhvede og vårbyg kan følges fra nu af
De første aflæsninger af fangster foretages nu. Hold også øje med evt. bygfluer ved besøg i vårhvede- og vårbygmarker i de ...
13.05.19

Forekomsten af hvedegalmyg kan følges fra nu af
Hveden er modtagelig i perioden vækststadium 43 (svulmning af fanebladets bladskede) til 61 (begyndende blomstring).
13.05.19

Mindre anvendelse til Karate 2,5 WG mod bygfluer i vårhvede og vårbyg
Der må anvendes op til 3 behandlinger.
10.05.19

Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede og vårbyg
Forekomsten vil blive fulgt i vårhvede og vårbyg i et registreringsnet fra primo maj. De seneste år har der været angreb i ...
10.05.19

Udvikling i biomasse for vinterhvede og vinterraps
Udvikling i NDVI/biomasse for vinterraps- og vinterhvedemarker i gennemsnit for hele landet fra 1. marts til høst. NDVI for...
09.05.19

Ny virussygdom igen fundet i hvede
Der er i en ny hvedemark fundet angreb af de jordbårne virussygdomme Soilborne cereal mosaic virus og Soilborne wheat mosai...
07.05.19

Ansvarlig

Planter & Miljø
Landskonsulent, Korn

Lars Bonde Eriksen

PlanteInnovation