Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 21-06-2017

 2244

Oprettet: 22-06-2015

Barrodsplantning af Japansk tækkemiscanthus/elefantgræs

Omkostningerne til planter kan sænkes med mere end 40 procent, hvis plantningsforsøget med tækkemiscanthus lykkes ved Mårslet.

Foråret 2015 var meget koldt, selv i juni da den første mark med barrodsplanter blev etableret. Marken blev etableret hos Bodil og Lars Damgaard Høegh ved Mårslet.

 

 

Billede 1. Bodil Damgaard Høgh. Foto: Jørgen Kaarup.

Der blev plantet ca. 4.000 planter på ca. 0,2 ha. De blev plantet i et godt såbed med højt vandindhold. Det resterende areal på 0,8 ha tilplantes i 2016, hvis det viser sig, at metoden virker.

Plantemaskinen anvendes normalt til plantning af træer. En af fordelene ved barrodsplantning er, at det er muligt at sætte elefantgræsset længere ned i jorden end ved den metode, der anvendes med planteplugs (mini tørveurtepotter). Det kan være afgørende for, om planterne overlever. Plantningen skal helst ske i en periode uden nattefrost og det betyder at plantningen ofte vil foregå sidst i maj eller i juni. 

Hvis barrodsmetoden lykkes, vil planteprisen gå fra ca. 3,60 kr. pr plante til 2,00 kr. pr. plante (ved bestilling af 10.000 planter). Barrodsplanterne opformeres i et drivhus. Der plantes ca. 27.000 planter pr. ha, men i praksis skal der anvendes lidt færre planter, da det anbefales at have foragre uden planter samt åbne spor igennem marken. 

Billede 2. Barrodsplanter. Foto: Frank Bondgaard.

Billede 3. Barrodsplanter. Foto: Frank Bondgaard.

 

 

Billede 4. Plantning af barrodsplanter. Foto: Frank Bondgaard.

Billede 5. Planterne kommer dybt i jorden med en skovplantemaskine. Foto: Frank Bondgaard

Plantnings video fra marken i Mårslet    

Sidst bekræftet: 07-06-2016 Oprettet: 22-06-2015 Revideret: 22-06-2015

Forfatter

Planter & Miljø
Projektleder

Frank Bondgaard

Anlæg & Miljø, Miljø & Land


Af samme forfatter

Husk at få tinglysningen på plads, inden du søger om udbetaling til projekter om etablering af naturlig vandstand.
Det er vigtigt, at dit projekt er helt afsluttet, inden du søger om udbetaling. Ellers kan du risikere, at tilskuddet blive...
27.08.18
Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2018
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
20.08.18
Privat skovrejsning som miljøtiltag
Formålet med tilskud til privat skovrejsning er at reducere landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet og beskytte g...
10.08.18
Nye regler for projektstøtte i vådområde- og naturprojekter.
Ændring i praksis fra 1. maj 2018
03.07.18
Potentiale for intelligente bufferzoner i et opland ved Haderslev
Placering af intelligente bufferzoner kræver god terrænhældning for at undgå bagvand i drænsystemet. Det forventes, at milj...
25.01.18