Feedback Form

Plantenyt 

Oprettet: 11-04-2017

Betydning af ændring af kvægundtagelsen her og nu!

Ændringen af undtagelsesbestemmelsen fra Nitratdirektivet for 2,3 DE-kvægbrug betyder et større behov for at etablere efterafgrøder allerede i foråret 2017

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-04-2017 Oprettet: 11-04-2017 Revideret: 11-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Registrering af anvendelse af OGJ i Landbrugsindberetning.dk
GJ er organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler med animalsk indhold som fx kød- og benmel og slagteriaffald
01.12.17
Giver ny analyse af effekten af Fødevare og Landbrugspakken anledning til at revurdere effekten på miljøet?
En analyse af effekterne af landbrugspakken konkluderer, at merudvaskningen er stærkt undervurderet. SEGES mener, at analys...
28.11.17
Udledning af kvælstof til vandmiløjet lav i 2016
Aarhus Universitet har ud fra målinger beregnet, at udledningen af nitrat-kvælstof i 2016 er 8 til 20 pct. lavere end i de ...
24.11.17
Kontrol af indhold af næringsstoffer i handelsgødning 2017
Landbrugsstyrelsens kontrol af 186 mineralske handelsgødninger i 2017 viser et for lavt indhold af næringsstoffer i 15 proc...
14.11.17
Areal- og gødningsregulering frem til 2021 – hvilke krav og hvornår
I perioden 2015-2021 sker der store forandringer i reguleringen af landbrugets areal- og gødningsanvendelse. Se hvilke tilt...
12.11.17