Feedback Form

Plantenyt 

Oprettet: 11-04-2017

Betydning af ændring af kvægundtagelsen her og nu!

Ændringen af undtagelsesbestemmelsen fra Nitratdirektivet for 2,3 DE-kvægbrug betyder et større behov for at etablere efterafgrøder allerede i foråret 2017

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 11-04-2017 Oprettet: 11-04-2017 Revideret: 11-04-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Målrettede tiltag og regulering
En række planlagte tiltag frem mod 2021 skal forbedre vandmiljøet. Med målrettede tiltag og regulering menes den samlede re...
17.10.17
Den målrettede regulering ifølge landbrugspakken
I Fødevare- og landbrugspakken fra 2016 forstås ved målrettet regulering kun den ekstra indsats, der skal ske på det dyrked...
17.10.17
Kvælstofudledning større i år 1900 end angivet af DCE
Kvælstofudledningen i år 1900, som danner udgangspunkt for den danske fastsættelse af referencetilstanden i Vandrammedirekt...
13.10.17
Resultater med gødskning efter CropSat i vinterhvede i 2016
I forsøg støttet af Stiftelsen Hofmansgave er gennemført en undersøgelse i 13 vinterhvedemarker i 2016, hvor formålet var a...
12.10.17
Store nedbørsmængder i august/september kan give ekstra kvælstofbehov i vintersæd og -raps
Det vurderes, at der i nogle marker kan være behov for at tilføre ekstra kvælstof til vinterraps og vintersæd i efteråret 2...
28.09.17