Feedback Form

  

Oprettet: 01-02-2018
Revideret: 13-03-2018

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder

SEGES vil løbende vise udviklingen i ansøgte efterafgrøder på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service.

Kort og excelark er opdateret 13. marts 2018 kl. 08.00

Landbrugsstyrelsen offentliggør løbende en liste i Tast selv-service, der viser hvor mange frivillige målrettede efterafgrøder, der er ansøgt af landmændene.

Kortet der er linket til herunder viser, hvordan status er rundt i Danmark pr. den dato, der fremgår af kortet. Kortet vil blive opdateret dagligt i begyndelsen af ansøgningsperioden, og derefter et par gange om ugen.

Kortet viser de enkelte ID15-områder.Farvekoderne angiver om de ønskede efterafgrøder er ansøgt for det enkelte ID15-område, både i forhold til behovet for grundvand og i forhold til kystvand.

Mørkegrønt ID15-område: Der mangler mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvandskravet.

Lysegrønt ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i ID15-området.
Gult ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvand, men mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til kystvandskravet, og området åbnede i Runde 1.

Lyseblåt ID15-område: Åbnet i runde 2, der mangler mere end 1 ha i forhold til kystvandskravet i området.

Rødt ID15-område: Behovet for efterafgrøder til både grundvand og/eller kystvand er helt opfyldt (området er lukket).

Fælles for alle signaturer er, at hvis der afmeldes efterafgrøder kan områderne åbne igen.

Tabel med status for de enkelte kystvandoplande og ID15 områder (fra Tast selv-service).

Du kan læse mere om de frivillige målrettede efterafgrøder på LandbrugsInfo.dk.

Sidst bekræftet: 13-03-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 13-03-2018

Forfatter

Planter & Miljø
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Chefkonsulent, Love og regler

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Oversigten 2017
Afsnit A
01.12.18
Målrettede efterafgrøder 2017 – har du indberettet korrekt?
Landbrugsstyrelsen er blevet opmærksomme på, at en del landmænd ikke har indberettet deres frivillige målrettede efterafgrø...
09.03.18
Skal vinterrapsen sås om?
Vinterrapsen har mange steder haft megen modgang, først en såning i et udfordrende såbed og senest adskillige dage med (bar...
07.03.18
MFO-brak og MFO-bræmmer i 2018
Få overblik over de forskellige muligheder for MFO-brak og MFO-bræmmer, herunder krav til landbrugsaktivitet, forbudsperiod...
06.03.18
Reglerne for produktionsmæssig sammenhæng og harmoni
Ved at indgå i produktionsmæssig sammenhæng med et kvægbrug bliver det muligt at udbringe 230 kg N pr. ha fra husdyrgødning...
02.03.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også