Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 01-02-2018
Revideret: 10-04-2018

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder

SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service.

Kort og excelark er opdateret 10. april 2018 kl. 07.30

Landbrugsstyrelsen offentliggør løbende en liste i Tast selv-service, der viser hvor mange frivillige målrettede efterafgrøder, der er ansøgt af landmændene.

Kortet der er linket til herunder viser, hvordan status er rundt i Danmark pr. den dato, der fremgår af kortet. Kortet vil blive opdateret dagligt i begyndelsen af ansøgningsperioden, og derefter et par gange om ugen.

Kortet viser de enkelte ID15-områder.Farvekoderne angiver om de ønskede efterafgrøder er ansøgt for det enkelte ID15-område, både i forhold til behovet for grundvand og i forhold til kystvand.

Mørkegrønt ID15-område: Der mangler mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvandskravet.

Lysegrønt ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i ID15-området.
Gult ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvand, men mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til kystvandskravet, og området åbnede i Runde 1.

Lyseblåt ID15-område: Åbnet i runde 2, der mangler mere end 1 ha i forhold til kystvandskravet i området.

Rødt ID15-område: Behovet for efterafgrøder til både grundvand og/eller kystvand er helt opfyldt (området er lukket).

Fælles for alle signaturer er, at hvis der afmeldes efterafgrøder kan områderne åbne igen.

Tabel med status for de enkelte kystvandoplande og ID15 områder (fra Tast selv-service).

Du kan læse mere om de frivillige målrettede efterafgrøder på LandbrugsInfo.dk.

Sidst bekræftet: 10-04-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 10-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Resultater fra Landsforsøgene - Forbehold og vejledning
Resultater fra Landsforsøgene - Forbehold og vejledning
19.09.18
Reglerne om forbud mod jordbearbejdning forud for vårsåede afgrøder
Planlægger du vårsæd på en mark, skal du være opmærksom på, hvornår du må foretage jordbearbejdning. Der er en række undtag...
12.09.18
Graduering af udsædsmængden - på den nemme måde
SEGES har udviklet første generation af en model for graduering af udsædsmængden. Udgangspunktet er den foregående afgrødes...
06.09.18
Nyt værktøj til beregning af resultaterne for hele forsøgsserier
Der er nu udviklet et nyt webbaseret værktøj til beregning af forsøgsresultater på tværs af forsøgsserier i Landsforsøgene®
03.09.18
Udsættelse af frister for efterafgrøder i 2018
Fristerne for etablering og destruktion af MFO, pligtige, målrettede og husdyrefterafgrøder er i 2018 rykket 14 dage. Det v...
03.09.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også