Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 15-08-2018

  

Oprettet: 01-02-2018
Revideret: 10-04-2018

Status på ansøgning om målrettede efterafgrøder

SEGES viser løbende udviklingen i ansøgte efterafgrøder på et kort, som udarbejdes på basis af Landbrugsstyrelsens opdaterede liste i Tast selv-service.

Kort og excelark er opdateret 10. april 2018 kl. 07.30

Landbrugsstyrelsen offentliggør løbende en liste i Tast selv-service, der viser hvor mange frivillige målrettede efterafgrøder, der er ansøgt af landmændene.

Kortet der er linket til herunder viser, hvordan status er rundt i Danmark pr. den dato, der fremgår af kortet. Kortet vil blive opdateret dagligt i begyndelsen af ansøgningsperioden, og derefter et par gange om ugen.

Kortet viser de enkelte ID15-områder.Farvekoderne angiver om de ønskede efterafgrøder er ansøgt for det enkelte ID15-område, både i forhold til behovet for grundvand og i forhold til kystvand.

Mørkegrønt ID15-område: Der mangler mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvandskravet.

Lysegrønt ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i ID15-området.
Gult ID15-område: Der mangler mindre end 1 ha efterafgrøder i forhold til grundvand, men mere end 1 ha efterafgrøder i forhold til kystvandskravet, og området åbnede i Runde 1.

Lyseblåt ID15-område: Åbnet i runde 2, der mangler mere end 1 ha i forhold til kystvandskravet i området.

Rødt ID15-område: Behovet for efterafgrøder til både grundvand og/eller kystvand er helt opfyldt (området er lukket).

Fælles for alle signaturer er, at hvis der afmeldes efterafgrøder kan områderne åbne igen.

Tabel med status for de enkelte kystvandoplande og ID15 områder (fra Tast selv-service).

Du kan læse mere om de frivillige målrettede efterafgrøder på LandbrugsInfo.dk.

Sidst bekræftet: 10-04-2018 Oprettet: 01-02-2018 Revideret: 10-04-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent, agronom

Marianne Haugaard-Christensen

PlanteInnovation


Chefkonsulent

Jon Birger Pedersen

PlanteInnovation


Konsulent

Susi Lyngholm

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Oversigt over Landsforsøgene 2018
Forsøg og undersøgelser i Dansk Landbrugsrådgivning.
10.12.18
Kort over målrettet kvælstofregulering i 2019
Landbrugsstyrelsen har offentliggjort vejledende kort over målrettet kvælstofregulering i 2019. I efteråret 2019 skal der e...
05.12.18
Nyt regneark til beregning af økonomisk konsekvens ved målrettede efterafgrøder
Med regnearket "Økonomisk optimering ved krav om efterafgrøder", kan den økonomiske konsekvens ved krav om MFO-, pligtige-,...
19.11.18
Udbetaling af grundbetaling og grøn støtte begynder 3. december
På grund af tørken og den tidlige høst har Landbrugsstyrelsen kunnet fremrykke den fysiske kontrol. Derfor begynder udbetal...
14.11.18
Fejl i høringsbreve ved beregning af risiko for sanktion
SEGES har konstateret, at der i høringsbrevet som landmanden modtager efter fysisk kontrol på bedriften, beregnes en forke...
06.11.18
Promilleafgiftsfonden

Læs også