RegelInfo 

Oprettet: 13-07-2018

Udnyttelse af frøgræsmarker til foder.

Kan en udtjent frøgræsmark bruges som foder og samtidigt tælle som efterafgrøder?

Det er tilladt at gødske en høstet frøgræsmark, som ikke skal anvendes til frøgræs igen næste år, med handelsgødning fra bedriftens kvote, og tage slet, bare plantedækket ikke bliver ødelagt. Så kan marken stadig tælle som pligtig-, husdyr eller målrettede efterafgrøder. I lukkeperioden fra 15. november til 1. februar må der ikke udbringes handelsgødning.

Der må ikke gødskes med husdyrgødning og anden organisk gødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 29, da disse kun må tilføres afgrøder, som har en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium ifølge lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og det har disse typer efterafgrøder ikke.

Plantedækket

Plantedækket skal opretholdes og have en sådan karakter, at det kan sikre en effektiv kvælstofoptagelse. Der er ingen regler om, at det ikke må høstes eller afgræsses, så længe den effektive kvælstofoptagelse opretholdes.

Efterslæt på frøgræsmark med kvælstofkvote

Det er muligt at få N-kvote til et efterslæt af en frøgræsmark, men så kan den ikke tælle som lovpligtig efterafgrøde.

Sidst bekræftet: 12-08-2019 Oprettet: 13-07-2018 Revideret: 13-07-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Konsulent

Susi Lyngholm

Regelteam


Af samme forfatter

Vigtige datoer i landbrugsordningerne 2020
Denne kalender er et hjælpemiddel for landmænd til at holde styr på de mange vigtige datoer i de forskellige landbrugsordni...
31.01.20
Forventede miljøregler i 6 nordeuropæiske lande i 2020
SEGES har indsamlet en række miljøregler inden for landbrug i et regneark, så reglerne i de 6 lande kan sammenlignes. Indsp...
20.12.19
7. og sidste opdatering af visning af satellitkontrol i landmand.dk
Se om du har røde marker i Landmand.dk efter opdateringen 15. oktober. Der er i alt 900 røde marker, der vil få fysisk kont...
24.10.19
2. udgave af gødskningsvejledningen 2019
Landbrugsstyrelsen har opdateret Vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2019/20.
11.10.19
Landbrugsstyrelsens breve om efterafgrødekrav skaber usikkerhed
Landmændene bliver i tvivl om, hvorvidt de har indberettet efterafgrøder til tiden. Men brevet er udelukkende information o...
13.09.19

Læs også