Planteavlsorientering - 07-438

Oprettet: 25-06-2002

Selen

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 25-06-2002 Oprettet: 25-06-2002 Revideret: 25-06-2002

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

Gødningsteam


Specialkonsulent, GIS

Rita Hørfarter

Gødningsteam


Margit Bæk Jensen


Af samme forfatter

Mangler du gyllekapacitet - se gylletanke indenfor 10 km af din ejendom
På grund af store nedbørsmængder kan der være behov for at finde ledige gylletanke i nærområdet. På landmand.dk kan du nu s...
24.02.20
Se dine marker sammen med tørvekortet fra Miljøministeriet
Gå ind på Landmand.dk og se tørvekortet sammen med dine marker. Her ser du, hvilke af dine marker der er klassificeret som ...
12.02.20
Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20