Planteavlsorientering - 136

Oprettet: 03-01-2013

Tilgængelighed af fosfor i forarbejdet husdyrgødning

Behandling af husdyrgødning ved f.eks. separering, afgasning og forsuring er blevet mere udbredt de senere år. Her beskrives forsøg, som har undersøgt, hvordan forskellige teknologier påvirker plantetilgængeligheden af fosfor i husdyrgødningen.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 03-01-2013 Oprettet: 03-01-2013 Revideret: 03-01-2013

Forfatter

Planter & Miljø
Camilla Lemming

Af samme forfatter

Denitrifikation - dannelse af lattergas eller frit kvælstof?
Fuldstændig denitrifikation omdanner nitrat til frit kvælstof, som er uskadeligt i atmosfæren. Ufuldstændig denitrifikation...
19.12.12
Tolkning af målt kvælstofkoncentration i drænvand
Den første af tre prøvetagninger i drænvandsundersøgelsen 2012/13 viser lidt højere koncentrationer af kvælstof end sidste ...
03.12.12
Resultater af registrering af sommervandføring og juniprøvetagning i dræn
I juni 2012 var der vandføring i 55 pct. af 200 undersøgte dræn i drænvandsundersøgelsen. Koncentrationen af total-kvælstof...
23.11.12
Kvælstofudvaskning fra græsmarker
På kvægbrug udgør græs ofte en stor andel af sædskiftet, og græsmarkerne har derfor stor betydning for den samlede udvaskni...
26.10.12
Udvaskning af kvælstof fra majs
Majsdyrkning forbindes ofte med risiko for høj kvælstofudvaskning. Resultater fra danske og udenlandske forsøg viser ikke e...
22.10.12