Oprettet: 05-10-2018

Optimal anvendelse af dybstrøelse fra kvæg og svin

Dyrkningsvejledning - Læs om, hvordan du får den optimale udnyttelse ud af næringsstofferne i dybstrøelse fra kvæg og svin.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 24-09-2019 Oprettet: 05-10-2018 Revideret: 05-10-2018

Forfatter

PlanteInnovation
Landskonsulent

Martin Nørregaard Hansen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Gødskningsstrategi til vinterraps i foråret 2020
Den økonomisk optimale kvælstofkvote gør, at kvælstofstrategien til vinterraps bør genovervejes.
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterbyg
Første kvælstoftildeling i vinterbyg skal ske ved begyndende vækst. I 2020 bør man øge kvælstofmængden ved første tildeling...
11.02.20
Kvælstofstrategi til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. I svagt udviklede marker, bør en lidt stør...
11.02.20
Tidlig udbringning af gylle
Hvis du har behov for tidlig udbringning af din gylle, bør du prioritere afgrødr med tidlig og kraftig vækst og udbringning...
31.01.20
Indhold af næringsstoffer i gylle
SEGES har i samarbejde med LMO bestemt koncentrationen af makro- og mikronæringsstoffer i gylletanke.
17.10.19