Feedback Form

Planteavlsorientering - 1021

Oprettet: 16-03-2017

Gevinst ved en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehov

En analyse af forsøg i vårbyg viser, at der kan vindes 1,0 hkg pr. ha ved at kunne forbedre forudsigelsen af optimum fra en spredning på 30 kg N pr. ha til kun 20 kg N pr. ha.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning
Leif Knudsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Efterårsgødskning af vintersæd
Kun under bestemte forhold er der brug for tilførsel af gødning forud for såning af vintersæd.
09.08.17
Tjek jordens kalk- og næringsstofindhold ved jordanalyser
For at undgå, at udbyttet begrænses af kalk- eller næringsstofmangel bør der tages jordprøver regelmæssigt.
09.08.17
Mulighed for udbyttekorrektion af kvælstofkvoten ved opfodring af korn
Som noget nyt kan kvælstofkvoten i 2017/18 korrigeres selvom korn er opfodret. Det kræver dokumentation af, at der er opnåe...
19.07.17
Gødskning af vinterraps om efteråret
Det er vigtigt at sikre rapsens næringsstofbehov fra efteråret. Tilførslen af husdyrgødning bør begrænses til 60 kg ammoniu...
18.07.17
Hvordan håndteres nye zinkrestriktioner for udbringning af gylle fra smågrise?
Fra 1. august 2017 gælder specielle regler for udbringning af husdyrgødning fra smågrise, hvor der er anvendt medicinsk zin...
17.07.17