Feedback Form

Bemærk: Dokumentet er arkiveret, udløbet 16-03-2018

Planteavlsorientering - 1021

Oprettet: 16-03-2017

Gevinst ved en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehov

En analyse af forsøg i vårbyg viser, at der kan vindes 1,0 hkg pr. ha ved at kunne forbedre forudsigelsen af optimum fra en spredning på 30 kg N pr. ha til kun 20 kg N pr. ha.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

2. kvælstoftildeling i vinterhvede: gem 40 kg kvælstof pr. ha til omfordeling
Hvis vinterhvede skal gødskes positionsbestemt, skal der være 30-50 kg kvælstof tilbage efter 2. tildeling. Den 2. tildelin...
19.04.18
Overholder din handelsgødning deklarationen?
Sådan tjekker du, om indholdet af næringsstoffer i handelsgødning overholder deklarationen.
18.04.18
NYHED: Beregn den aktuelle effekt af din gylle
På en ny simpel Webapp kan du beregne markeeffekten af gylle ud fra de aktuelle vejrforhold omkring udbringning - og evt. k...
28.03.18
Kvælstoftilførsel og proteinindhold i maltbyg
Kvælstofnormen for vårbyg kan med fordel reduceres til 15-20 kg under Landbrugsstyrelsens norm for vårbyg for 2017/18, hvis...
14.03.18
Kvælstof til vinterrug og triticale
Første kvælstoftildeling i vinterrug og triticale skal ske ved begyndende vækst. Behovet er størst i tynde marker.
19.02.18