Feedback Form

Planteavlsorientering - 1021

Oprettet: 16-03-2017

Gevinst ved en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehov

En analyse af forsøg i vårbyg viser, at der kan vindes 1,0 hkg pr. ha ved at kunne forbedre forudsigelsen af optimum fra en spredning på 30 kg N pr. ha til kun 20 kg N pr. ha.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning
Leif Knudsen
PlanteInnovation

Af samme forfatter

Betydning af ændring af kvægundtagelsen her og nu!
Ændringen af undtagelsesbestemmelsen fra Nitratdirektivet for 2,3 DE-kvægbrug betyder et større behov for at etablere efter...
11.04.17
Gem 40 kg kvælstof pr. ha til omfordeling i vinterhvede
2. kvælstoftildeling skal foretages nu her midt i april. Gem eventuelt 40 kg kvælstof pr. ha til først i maj, hvor der i ma...
06.04.17
Majs i landsforsøgene 2015
Afsnit om majs fra "Oversigt over landsforsøgene 2015" der bl.a. handler om sorter, etablering, gødskning, strategi mod ukr...
03.04.17
Gødskning i landsforsøgene 2015
Afsnit fra "Oversigt over landsforsøgene 2015" der bl.a. handler om kvælstof behov for forskellige afgrøder og efter forske...
03.04.17
Få fuld virkning af kvælstof til majs
Tilsætning af nitrifikationshæmmer til gylle udbragt før såning, flytning af kvælstof fra før såning til vækstperioden og f...
24.03.17