Feedback Form

Planteavlsorientering - 1021

Oprettet: 16-03-2017

Gevinst ved en mere præcis fastsættelse af kvælstofbehov

En analyse af forsøg i vårbyg viser, at der kan vindes 1,0 hkg pr. ha ved at kunne forbedre forudsigelsen af optimum fra en spredning på 30 kg N pr. ha til kun 20 kg N pr. ha.

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 16-03-2017 Oprettet: 16-03-2017 Revideret: 16-03-2017

Forfatter

Planter & Miljø
Chefkonsulent, Gødskning

Leif Knudsen

PlanteInnovation


Af samme forfatter

Giver ny analyse af effekten af Fødevare og Landbrugspakken anledning til at revurdere effekten på miljøet?
En analyse af effekterne af landbrugspakken konkluderer, at merudvaskningen er stærkt undervurderet. SEGES mener, at analys...
28.11.17
Udledning af kvælstof til vandmiløjet lav i 2016
Aarhus Universitet har ud fra målinger beregnet, at udledningen af nitrat-kvælstof i 2016 er 8 til 20 pct. lavere end i de ...
24.11.17
Kontrol af indhold af næringsstoffer i handelsgødning 2017
Landbrugsstyrelsens kontrol af 186 mineralske handelsgødninger i 2017 viser et for lavt indhold af næringsstoffer i 15 proc...
14.11.17
Areal- og gødningsregulering frem til 2021 – hvilke krav og hvornår
I perioden 2015-2021 sker der store forandringer i reguleringen af landbrugets areal- og gødningsanvendelse. Se hvilke tilt...
12.11.17
Salg af handelsgødning i 2016
Landbrugsstyrelsen har opgjort salget af kvælstof i handelsgødning i 2015/2016 til 197.400 ton. Det er 8.000 ton mindre end...
06.11.17