Feedback Form

Planteavlsorientering - 07-594

Oprettet: 31-01-2008

DMU-rapport: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet

Log på LandbrugsInfo

Siden ligger bag login og kræver abonnement.

Tegn abonnement på www.landbrugsinfo.dk/abonnement

Er du aktivt medlem af Landbrug & Fødevarer har du allerede abonnement - log ind med dit DLBR Fælles Login

Sidst bekræftet: 31-01-2008 Oprettet: 31-01-2008 Revideret: 31-01-2008

Forfatter

Planter & Miljø
Landskonsulent

Torkild Birkmose


Af samme forfatter

Hvilket abonnement skal du have for at graduere kvælstof i CropManager?
Du skal have tilvalgt modulet "Positionsbestemt tildeling af gødning" til CropManager, før du kan udarbejde og downloade ti...
04.03.19
Klimapåvirkning ved nedfældning af gylle til slætgræs
Nedfældning af gylle til kløvergræs øger klimapåvirkningen med 35 % i konventionel produktion og med 41 % i økologisk produ...
23.02.12
Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle
Danmarks JordbrugsForskning har igennem to år undersøgt kvælstofudnyttelsen i væske- og fiberfraktioner fra en dekantercent...
18.03.11
Emission af ammoniak, lugt og lattergas efter udbringning af forsuret gylle
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og AgroTech har udført en række forsøg, som belyser effekten af forsuring af gylle med...
15.10.10
Gødningsvirkning af kvælstof i husdyrgødning. Grundlag for fastsættelse af substitutionskrav.
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har udarbejdet en rapport, hvor kravet til udnyttelse af kvælstof i husdyrgødning (sub...
26.01.09